Minder vooraanmeldingen eerstejaars bij bachelors HU

De teruggang bij de voltijd bachelors wordt gecompenseerd door een stijging bij andere opleidingsvarianten, zoals de masters.

De HU telt studiejaar 2018-2019 waarschijnlijk minder eerstejaars bachelorstudenten dan vorig jaar. Het aantal vooraanmeldingen ligt op 9.085, zo’n 340 gegadigden minder. Dit is een teruggang van 3,6 procent, terwijl landelijk bij hogescholen een bescheiden groei te zien is.

Dat valt op te maken uit de meest recente cijfers van eind augustus 2018 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om vooraanmeldingen en niet om inschrijvingen. Op basis van deze gegevens kunnen geen harde conclusies worden getrokken, wel geven ze een trend aan. De definitieve cijfers zijn pas na 1 oktober bekend.

De teruggang bij de voltijd bachelors wordt gecompenseerd door een stijging bij andere opleidingsvarianten. De masters vertonen een behoorlijke groei: van 800 gegadigden vorig jaar naar ruim duizend vooraanmeldingen nu. En de animo voor de duale variant stijgt van zo’n 150 naar 250. De associate degree Eventmanagement start dit studiejaar met zo’n 85 studenten. Het aantal eerstejaars voor de bachelors in deeltijd blijft rond de 1300. In totaal telt de hogeschool dit jaar bijna 12.000 eerstejaars, vijftig meer dan het vorige jaar.

Verdubbeling
Het instituut voor Media is de grootste groeier: 46 procent meer studenten dan vorig jaar. Dat wordt veroorzaakt doordat Communication and Multimedia Design een ruime verdubbeling van het aantal studenten laat zien: van 180 vorig jaar naar 380 nu. Journalistiek, de andere opleiding van het instituut, daalt licht.

Gebouwde Omgeving kan een kwart meer studenten tegemoetzien, terwijl het instituut voor Veiligheid met 17 procent piekt in de vooraanmeldingen. Met 15 procent meer aanwas lijkt er veel animo te zijn bij Bewegingsstudies (veroorzaakt door Oefentherapie Cesar). Ook het Institute for ICT zit met 11 procent in de lift.

Numerus fixus
Bij de dalers valt de neergang van 49 procent bij het Instituut voor Verpleegkundige Studies op. Dit komt door de instelling van de numerus fixus bij Verpleegkunde, nadat er vorig jaar een run op de opleiding ontstond. Het Instituut voor Social Work krijgt mogelijk een dip van 18 procent te verwerken: zowel de opleidingen Social Work als Creatieve Therapie zitten in de min.

Verder daalt de aanwas bij de instituten Business Administration (-15 procent) en Business Economics (-14 procent). Life Sciences and Chemistry laat een veer van 10 procent. Verder meldden zich minder studenten bij International Business Studies (-8 procent), Recht (-7 procent) en Engineering and Design (-6 procent).

Financiering
Het aantal studenten dat zich inschrijft is van belang omdat het meetelt voor de financiering van de hogescholen door het rijk. Meer of minder studenten vertaalt zich na twee jaar in een hogere of lagere bekostiging. Maar ook voor de interne verdeling van de middelen binnen de HU zijn studentenaantallen belangrijk. Enkele jaren geleden is bij de hogeschool ingevoerd dat veranderingen van de studentenpopulatie hetzelfde jaar wordt doorberekend aan de instituten.

De cijfers die in dit artikel zijn gebruikt zijn de ‘gewogen’ aantallen. Dit betekent dat er bij de berekening rekening mee is gehouden als studenten zich behalve bij de HU ook bij andere instelingen hebben aangemeld.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...
 

4 reacties

Het is niet meer mogelijk om te reageren

 1. Heel gek is het toch niet als je bedenkt dat de HU al jaren buitengewoon slecht scoort op tal van onderdelen bij de NSA.
  Je krijgt als onderwijsinstelling nou eenmaal een keer de rekening gepresenteerd.
  Het is al jaren hetzelfde liedje; een compleet verzuurde organisatie, teveel managers die in de weg lopen, teveel escalaties waarbij een eenvoudig gesprek de gemiddelde koude eenvoudig uit de lucht haalt.
  Ik vind het zelf onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld de HvA, een onderwijsfabriek met ook 30.000+ studenten, het op alle gebieden zoveel beter doet.
  Ik tel zo’n 15 HU docenten in mijn vriendenkring en het is keer op keer hetzelfde verhaal tijdens een borrel, etentje of verjaardag; wat een k organisatie, wat een k managers, wat een k gedoe met die lokalen.

  Knappe interimmer die deze organisatie nog aan de praat weet te krijgen…

 2. Als ex-HU er kan ik hier ook nog wat over zeggen. Ben van de verzuurde, dik ontevreden HU naar een andere hogeschool gegaan met radicaal andere lijnen, topsfeer en nul overbodige lagen. Docenten maken hun eigen onderwijs (mag natuurlijk ook van ze verwacht worden) en bespreken dat wat gedaan moet worden in een zelfsturend team. Zo’n team behoeft natuurlijk wel een aantal randvoorwaarden, waar vanuit het management zeker aan wordt voldaan. Bij ons is het meer: we horen het wel als het niet gaat, of als we kunnen helpen. Allereerst is er vertrouwen in de (hoogopgeleide) docenten.

  Bij de HU ‘mag dit niet’ en ‘mag dat niet’, waardoor al het initiatief en werkplezier eruit gaat. Of er is weer een ‘dienst’ die iets bepaald voor de rest, waarover vervolgens niet wordt gecommuniceerd. Het geklaag duurt overigens al jaren, decennia wellicht.

  Maar, het kan dus wel! En het is daadwerkelijk een verademing! Helemaal als je, net als ik, hebt gekozen voor het onderwijs, om je kennis door te geven, te delen met jonge mensen. En niet om te luisteren naar een onzichtbaar management met nul zelfreflectie.

 3. Dag Gerard Mulder,

  Dank voor je hartelijke email! Je hebt natuurlijk helemaal gelijk maar ik ga me natuurlijk niet als een soort van klokkenluider hier vervolgens tot in de eeuwigheid laten achtervolgen en veroordelen door al die incompetente managementlagen. Het is jammer dat je de discussie feitelijk ‘dood maakt’ door het verwijderen van berichten. Een discussie die juist hard nodig is om van de HU weer een gezonde en trotse organisatie te maken. Daarnaast vraag ik me wel af wat jouw journalistieke onafhankelijkheid precies inhoud, maar goed, Moedig Voorwaarts!