Nieuws

Minder vooraanmeldingen eerstejaars bij bachelors HU

De HU telt studiejaar 2018-2019 waarschijnlijk minder eerstejaars bachelorstudenten dan vorig jaar. Het aantal vooraanmeldingen ligt op 9.085, zo’n 340 gegadigden minder. Dit is een teruggang van 3,6 procent, terwijl landelijk bij hogescholen een bescheiden groei te zien is.

Dat valt op te maken uit de meest recente cijfers van eind augustus 2018 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om vooraanmeldingen en niet om inschrijvingen. Op basis van deze gegevens kunnen geen harde conclusies worden getrokken, wel geven ze een trend aan. De definitieve cijfers zijn pas na 1 oktober bekend.

De teruggang bij de voltijd bachelors wordt gecompenseerd door een stijging bij andere opleidingsvarianten. De masters vertonen een behoorlijke groei: van 800 gegadigden vorig jaar naar ruim duizend vooraanmeldingen nu. En de animo voor de duale variant stijgt van zo’n 150 naar 250. De associate degree Eventmanagement start dit studiejaar met zo’n 85 studenten. Het aantal eerstejaars voor de bachelors in deeltijd blijft rond de 1300. In totaal telt de hogeschool dit jaar bijna 12.000 eerstejaars, vijftig meer dan het vorige jaar.

Verdubbeling
Het instituut voor Media is de grootste groeier: 46 procent meer studenten dan vorig jaar. Dat wordt veroorzaakt doordat Communication and Multimedia Design een ruime verdubbeling van het aantal studenten laat zien: van 180 vorig jaar naar 380 nu. Journalistiek, de andere opleiding van het instituut, daalt licht.

Gebouwde Omgeving kan een kwart meer studenten tegemoetzien, terwijl het instituut voor Veiligheid met 17 procent piekt in de vooraanmeldingen. Met 15 procent meer aanwas lijkt er veel animo te zijn bij Bewegingsstudies (veroorzaakt door Oefentherapie Cesar). Ook het Institute for ICT zit met 11 procent in de lift.

Numerus fixus
Bij de dalers valt de neergang van 49 procent bij het Instituut voor Verpleegkundige Studies op. Dit komt door de instelling van de numerus fixus bij Verpleegkunde, nadat er vorig jaar een run op de opleiding ontstond. Het Instituut voor Social Work krijgt mogelijk een dip van 18 procent te verwerken: zowel de opleidingen Social Work als Creatieve Therapie zitten in de min.

Verder daalt de aanwas bij de instituten Business Administration (-15 procent) en Business Economics (-14 procent). Life Sciences and Chemistry laat een veer van 10 procent. Verder meldden zich minder studenten bij International Business Studies (-8 procent), Recht (-7 procent) en Engineering and Design (-6 procent).

Financiering
Het aantal studenten dat zich inschrijft is van belang omdat het meetelt voor de financiering van de hogescholen door het rijk. Meer of minder studenten vertaalt zich na twee jaar in een hogere of lagere bekostiging. Maar ook voor de interne verdeling van de middelen binnen de HU zijn studentenaantallen belangrijk. Enkele jaren geleden is bij de hogeschool ingevoerd dat veranderingen van de studentenpopulatie hetzelfde jaar wordt doorberekend aan de instituten.

De cijfers die in dit artikel zijn gebruikt zijn de ‘gewogen’ aantallen. Dit betekent dat er bij de berekening rekening mee is gehouden als studenten zich behalve bij de HU ook bij andere instelingen hebben aangemeld.