Minder studenten met handicap: toeval of niet?

Mogelijk is dat een gevolg van het strengere studieklimaat, waarschuwen onderzoekers.

Er zijn dit jaar minder studenten met een functiebeperking. Mogelijk is dat een gevolg van het strengere studieklimaat, waarschuwen onderzoekers.

Het lijkt een trendbreuk: het hoger onderwijs telt in 2014 percentueel minder bachelorstudenten met een functiebeperking, terwijl het er de afgelopen jaren juist meer werden. Hun aandeel is van acht naar 7,7 procent gedaald, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) in opdracht van de stichting Handicap en Studie.

De onderzoekers betwijfelen of dit toeval is. Want studenten met een functiebeperking zijn opvallend minder tevreden over hun ondersteuning. Ze klagen dat ze niet genoeg tentamentijd, aangepaste opdrachten en alternatieve stagemogelijkheden krijgen.

Hogere tempo-eisen
'Betekent dit dat het strengere studieklimaat, met hogere tempo-eisen en minder ruimte voor herkansingen, juist deze groep studenten extra onder druk zet?' schrijft CHOI. 'En dat nieuwe examenreglementen en de hantering ervan door examencommissies, te weinig rekening houden met dyslectische, depressieve of anderszins van het "gemiddelde" afwijkende studenten?'

Tegen deze achtergrond vinden de onderzoekers de verschillen tussen instellingen extra interessant. De ene is kennelijk veel meer bereid of in staat om studenten met een functiebeperking te faciliteren, dan de andere.

Particuliere hogescholen
Hbo-studenten met een handicap zijn het best te spreken over een viertal kleine instellingen. De particuliere hogescholen TIO en IVA Driebergen staan op 1 en 2 en ook de Gereformeerde Hogeschool en Driestar Educatief krijgen een rapportcijfer boven de zeven. Onder in de lijst staan de particuliere opleiders Saxion Next (4,91) en TMO Fashion Business School (5,86).

Tussen de grotere hogescholen zijn de verschillen iets kleiner. Daar oogst de NHTV nog altijd de meeste waardering (6,79), gevolgd door Avans en Windesheim. Onder de zes scoren de Hogeschool van Amsterdam, NHL Hogeschool en Inholland (5,64). Opvallend is de lage en dalende beoordeling van de Katholieke Pabo Zwolle, die het in de Keuzegids Hbo juist goed doet.

Studentendecanen
Studentendecanen waarschuwden de Tweede Kamer in oktober dat de gevolgen van het afschaffen van de basisbeurs zwaarder zullen zijn bij studenten met een functiebeperking. De tegemoetkoming van 1.200 euro die ze in het nieuwe leenstelsel zullen krijgen, is volgens hen niet genoeg omdat velen van hen niet naast hun studie kunnen werken.

De cijfers komen uit de ‘Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2014’ van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie. Het rapport is gebaseerd op een enquête onder ruim vijftienduizend hbo- en wo-studenten met een functiebeperking. Deze maakte deel uit van de grote Nationale Studentenenquête van Studiekeuze123.

Lees ook het achtergrondverhaal Leren met een label uit Trajectum #2 (vanaf pagina 20).

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...