Nieuws

Minder studenten stoppen met hun studie voor februari

Iets meer dan vijftienduizend eerstejaars stopten al vóór 1 februari met hun opleiding. Meer hbo’ers dan wo’ers gooiden binnen een half jaar de handdoek in de ring.

Het aantal zogeheten ‘februaristakers’ lijkt te stabiliseren: in totaal stopte dit jaar 12,9 procent van de eerstejaars voor 1 februari, in 2014 was dat precies dertien procent. Het aandeel hbo-studenten is iets gedaald ten opzichte van vorig jaar, terwijl het aandeel wo-studenten licht steeg. Wie vóór 1 februari stopt, hoeft de basisbeurs van zijn eerste studiemaanden niet terug te betalen.

Jarenlang zweefde het aandeel tussentijdse afhakers rond de elf à twaalf procent. In 2012 veranderde dat: toen steeg het percentage ineens tot 13,6 procent.

Universiteiten en hogescholen zijn de afgelopen jaren steeds strenger geworden in hun selectie tijdens het eerste jaar. Veel opleidingen hebben de normen voor het bindend studieadvies verhoogd. Als studenten halverwege al aanvoelen dat ze het benodigde aantal punten niet gaan halen, kan het verstandig zijn om op tijd te stoppen.