Nieuws

Steeds meer studenten kiezen voor Hogeschool Utrecht

Foto: Kees Rutten

Het aantal vooraanmeldingen voor de HU voor volgend studiejaar is 2 procent hoger dan in 2023. Landelijk geven de cijfers voor hogescholen een gemiddelde daling van 4,8 procent weer.

Dat blijkt uit de cijfers die de Dienst Finance, Control & Analytics bijhoudt. De vooraanmeldingen in de laatste week van februari van dit jaar zijn vergeleken met dezelfde periode in 2023. Het gaat om de voorlopige aanmeldingen van eerstejaars en niet om definitieve inschrijvingen. Gaandeweg de rit kunnen er nog schommelingen ontstaan.

Rond 26 februari telde de HU 5.091 vooraanmeldingen. Dat zijn er 102 meer dan in februari vorig jaar: een groei van 2 procent. Landelijk meldden zich tot nu toe 32.933 eerstejaars: een teruggang van 4,8 procent. Het gaat hier om de aantallen van studies die de HU aanbiedt. De aanmeldingen voor de kunstacademies bijvoorbeeld zijn hier niet in meegenomen.

Instituten

Nogal wat instituten vertonen voorlopig een flinke groei. Dan gaat het om Gebaren, Taal & Dovenstudies (30 procent), Veiligheid (25 procent), People & Business (21 procent), Design & Engineering (19 procent) en International Business Studies (18 procent). Ook enkele andere instituten lijken te groeien, zoals Associate Degrees (15 procent), Marketing & Commerce (9 procent).

Het Seminarium voor Orthopedagogiek zit ook in de lift (14 procent). Dit onderdeel staat in de cijfers nog apart benoemd, hoewel het 1 januari 2023 is gefuseerd met het Instituut Theo Thijssen tot Instituut voor Orthopedagogiek. Bij het Institute for International Business telt alleen de opleiding International Business mee; de per 1 januari toegevoegde opleidingen vallen in deze cijfers nog onder het Instituut voor Communicatie.

Dalers en stijgers

Verwachte dalers in het aantal eerstejaars zijn er ook. De instituten die in de vooraanmeldingen fors krimpen zijn Social Work (min 19 procent), Bewegingstudies (min 9 procent) en Finance & Accounting (min 7 procent). 

Opvallend is dat het aantal instituten dat een daling laat zien beduidend minder is dan de stijgers: 6 tegenover 15. Daarbij is het soms zo dat kleine instituten die percentueel veel vooraanmeldingen hebben feitelijk weinig studenten tellen. Zo groeit Gebaren, Taal & Dovenstudies met 30 procent, maar gaat dat om slechts 6 studenten. Daar staat tegenover dat een groot instituut als Verpleegkundige Studies met 4 procent winst al gauw 16 studenten meer trekt.

Het is niet de eerste keer dat de HU meer vooraanmeldingen heeft dan de landelijke trend laat zien.