Nieuws

Kleine daling van aantal eerstejaars aan de HU verwacht; landelijk forse krimp

Archieffoto Kees Rutten

Het ziet ernaar uit dat de HU komend studiejaar te maken krijgt met een lichte daling van het aantal studenten ten opzichte van vorig jaar. De vooraanmeldingen laten een krimp zien van 0,8 procent. Dat is nog altijd een stuk beter dan het landelijk beeld bij hogescholen: de vooraanmeldingen dalen gemiddeld met 6,8 procent.

Een goede vergelijking van de animo onder toekomstige eerstejaars met vorig jaar is lastig te maken. Vanwege de corona-uitbraak werd de deadline voor aanmelden toen eenmalig verplaatst van de gebruikelijke 1 mei naar 1 juni. Daarom kunnen het aantal aanmeldingen van 1 mei dit jaar het best vergeleken worden met die van 1 juni vorig jaar.

Uit interne gegevens blijkt dat begin mei 12.226 eerstejaars zich hebben gemeld voor een studie aan de HU, tegenover 12.326 in juni vorig jaar. Dat zijn dus 100 studenten minder, omgerekend 0,8 procent. Aangetekend kan worden dat vorig studiejaar het centraal examen niet doorging vanwege corona, waardoor meer middelbare scholieren zich konden inschrijven aan hogescholen. Ook namen minder studenten een tussenjaar.

Deadline

Het totale hbo telt 157.950 vooraanmeldingen per begin mei; een daling dus van 6,8 procent. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, zegt daarover op de eigen website: ‘We gaan nu langzaam terug naar het niveau van voor corona.’ Studenten kunnen zich ook na de deadline nog opgeven maar er is dan geen zekerheid dat de instellingen ze aannemen.

De vooraanmeldingen bij de HU laten zien dat de animo bij de voltijds bachelor zakt met 2,8 procent ten opzichte van vorig jaar. Die daling wordt voor een deel gecompenseerd door een forse groei bij de deeltijd/duaal (plus 62 procent) en masters (plus 71 procent).

Instituten

Wat dieper ingezoomd op de cijfers blijkt dat het Institute for Associate Degrees blijft groeien: met honderd meer vooraanmeldingen zo’n 32 procent. Ook het Instituut voor Verpleegkundige Studies groeit volgens de prognoses flink: 125 studenten meer dan vorig jaar, een stijging van 14 procent. Verder vertoont het Instituut Paramedische studies een flinke aanwas, maar dat wordt grotendeels teniet gedaan door de numerus fixus (studentenstop) bij veel opleidingen.

Opmerkelijk is dat het Institute for Design and Engineering (IDE) het komend studiejaar met ruim honderd studenten minder moet doen. De instituten Gebouwde Omgeving en Engineering & Design fuseerden in de tussentijd tot IDE en zakken in de vooraanmeldingen met 14 procent. Van de ruim twintig instituten laat het gros een terugloop van enkele tientallen vooraanmeldingen zien, meestal veroorzaakt in de voltijd bachelors.

Geen garantie

De vooraanmeldingen zijn geen garantie dat deze studenten ook daadwerkelijk aan de beoogde studie beginnen. De cijfers kunnen dus nog wat veranderen, maar ze geven wel een trend aan. Daarbij geven de landelijke cijfers van de Vereniging Hogescholen een beeld over het totale hbo, terwijl die van de HU alleen gaan over opleidingen die hier aangeboden worden. Kunsthogescholen bijvoorbeeld zijn daar niet in meegenomen.

Ook interessant: Vraag aan Fanny: hoe vervuilend is mijn goedkope spijkerbroek?