Plan voor fusie van 2 instituten: efficiënter, maar voor studenten verandert er niets

Les Werktuigbouwkunde / foto: Kees Rutten

De instituten Gebouwde Omgeving (IGO) en Engineering & Design (IED) gaan per 1 januari 2020  samen. De huidige opleidingen blijven bestaan en er zijn volgens de fusiedocumenten geen personele consequenties.

Dat blijkt uit stukken die het college van bestuur ter goedkeuring naar de Hogeschoolraad (HSR) heeft gestuurd. Het college bepleit een versnelde procedure om begin 2020 met één begroting te kunnen starten. Op 4 september zou de HSR het onderwerp bespreken en op 11 september een besluit nemen. De instituutsraden zijn al akkoord gegaan met de fusie.

Er komen geen nieuwe opleidingen en de bestaande varianten worden niet samengevoegd, gesplitst of opgeheven. Dat staat vermeld in de documenten. Er komen daarmee geen wijzigingen in de opleidingen. Personeel van IGO en IED komt te werken voor het nieuwe instituut. Er is geen sprake van een reorganisatie en dus is er geen sociale paragraaf noodzakelijk, meldt het document.

Klein instituut

Het samengaan van de twee instituten sluit aan bij de wens van het beroepenveld om het onderwijs te ‘ontschotten’ en multidisciplinair samen te werken. Dit geldt zeker bij de technische vakken van IED en de bouwsector. Hiermee ontstaan er voor studenten meer keuzemogelijkheden en gelegenheden om aan gezamenlijke projecten te werken.

De fusie tussen IGO en IED tot één instituut leidt tot kostenbesparing door meer efficiëntie en kan leiden tot synergievoordelen. IGO is een klein instituut dat kampt met teruglopende studentenaantallen. Het staat er financieel niet goed bij en heeft te maken met een lage studenttevredenheid. IED is substantieel groter, heeft toenemende studentenaantallen en de studenten zijn er meer tevreden.

Daarbij komt dat beide instituten in hetzelfde gebouw aan de Padualaan 99 zitten. Ook is IED-directeur Do Blankestijn sinds januari interim-directeur bij IGO.