Nieuws

Minister bespreekt aan de HU de toekomst van het hoger onderwijs

Wat willen de volgende generaties studenten? En aan wat voor studenten heeft de samenleving straks behoefte? Deze vragen komen aan bod op de conferentie van het ministerie van Onderwijs over de toekomst van het hoger onderwijs op 25 maart. Plaats van handeling: Padualaan 101 van de HU.

Belangrijke sprekers op deze dag zijn onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en Dirk van Damme van de OESO. Ze willen in gesprek met de deelnemers. De minister wil de inbreng meenemen bij het opstellen van de Strategische Agenda, die elke vier jaar verschijnt.

Rondetafelgesprek

Collegevoorzitter Jan Bogerd opent de bijeenkomst, waarvoor aanmelding helaas niet meer mogelijk is. Tijdens twee rondes met discussiesessies komen enkele vraagstukken op tafel. Zoals: Moet alles flexibel? Hoe kunnen we het onderwijs verbeteren, gezien de grote aantallen studenten en hoge werkdruk? En hoe zorgen we voor een soepele doorstroom van mbo’ers in het hbo?

Deze conferentie is onderdeel van een langlopend traject met onderzoeken, gesprekken met deskundigen en mensen in het onderwijsveld. Zo sprak Van Engelshoven in november 2017 met HU-studenten van Selficient (duurzaam huis) en met masterstudenten van de lerarenopleidingen. Ongeveer een jaar later was ze weer op bezoek bij de HU en hield ze een rondetafelgesprek met studenten.