Nieuws

Wat deed de onderwijsminister in café Het 7de?

Minister Ingrid van Engelshoven in Het 7de

Minister Ingrid van Engelshoven sprak maandag 17 september aan de HU met studenten over de problemen die zij tegenkomen in het onderwijs. In het café, met cola en pizza.

De minister van onderwijs wil graag van studenten zelf horen welke obstakels zij tijdens de studie tegenkomen, zei ze in café Het7de aan de Heidelberglaan 7. Daarom luisterde ze aandachtig naar het dozijn studenten, zittend aan een grote tafel, met een colaatje. ‘Alles kan gezegd worden, maar het is geen garantie dat het beleid wordt’, grapte Van Engelshoven.

En dus kwamen de studenten met veel maar ook behoorlijk uiteenlopende kritiek: mbo’er die doorstromen naar een hogeschool zijn niet goed voorbereid; een dove student boven de dertig jaar heeft geen recht meer op een tolk; de medezeggenschapper heeft soms tegelijkertijd college en een vergadering. En nog meer: studenten die als eerste uit het gezin een studie volgen, kunnen moeilijk hun weg vinden; en vluchtelingen balen dat Nederlandse onderwijsinstellingen hun diploma’s uit het moederland niet erkennen.

Begeleiding

Maar uit alle punten kwam één gezamenlijke wens bovendrijven: studenten hebben vooral veel behoefte aan begeleiding. Door docenten, door ouderejaars of door contact te kunnen leggen met gelijkgestemden. Wat dat laatste betreft gaat er in elk geval iets verbeteren: een van de studenten kondigde tijdens de pizzasessie aan een platform te starten voor HU-studenten met een beperking.