Nieuws

Minister Dijkgraaf op bezoek in de Botanische Tuinen

Minister Dijkgraaf snelt voorbij in de Botanische Tuinen - Foto: Büsra Kondakçi

Minister Robbert Dijkgraaf (hoger onderwijs) bracht woensdagochtend een bezoek aan de Botanische Tuinen op het Utrecht Science Park. Niet om te kijken naar bloeiende planten en vliegende beestjes, maar voor een gesprek over studentenwelzijn.

In een van de kassen op het terrein van de Botanische Tuinen, die de HU en Universiteit Utrecht onderhouden, vond de bijeenkomst plaats – georganiseerd door de afdeling Student Support van de HU en het vergelijkbaar organisatieonderdeel van de UU. Op de besloten bijeenkomst waren onder meer tien studenten van de hogeschool aanwezig en tien van de universiteit, plus docenten die zich inzetten voor studentenwelzijn en leden van het college van bestuur.

Studentenwelzijn staat de laatste jaren hoog op de agenda. In 2020 bijvoorbeeld ging aan de HU een Taskforce Studentenwelzijn aan de slag. Tijdens de coronaperiode kwamen veel klachten binnen over het afnemende welbevinden van studenten. Dat kwam vooral door het thuis colleges volgen en beperkt contact met medestudenten. Door steun van het rijk zijn inmiddels meer decanen en studentenpsychologen aangesteld.

Somberheid en angst

Minister Dijkgraaf vertrok eind van de ochtend naar ’s-Hertogenbosch. Daar ontvangt hij het rapport ‘Harder, better, faster, stronger?’ van het Trimbosinstituut, de kennisinstelling voor onder andere mentale gezondheidszorg. Onder leiding van onderzoeker Jolien Dopmeijer deed het instituut vijf maanden onderzoek naar de mentale gezondheid van studenten. Zij interviewden tientallen studenten en onderwijsexperts.

Het is een vervolg op onderzoek onder 28.000 studenten in 2021. Daaruit bleek dat ruim de helft psychische klachten heeft zoals somberheid en angst. ‘Studenten worden overvraagd’, zegt Dopmeijer in een interview in NRC. Ze moeten colleges volgen, studeren en werken om rond te komen. Daarnaast willen ze zich in hun vrije tijd ontwikkelen, bestuurswerk doen en sporten.

Adempauze inlassen

‘Er is geen tijd om te lummelen. Alles moet nut hebben’, stelt Dopmeijer in NRC.Heeft zij ook een oplossing? ‘Meer begeleiding van studenten en meer adempauze voor hen. Om te leren moet je ook af en toe even stil kunnen staan. Reflecteren. Terugdenken en vooruit denken. Even een adempauze inlassen. Niet aan één stuk door moeten rennen en produceren.’