Nieuws

Hogeschoolraad: toch extra geld voor decanen

Foto: Kees Rutten

Ondanks eerdere kritiek is de Hogeschoolraad (HSR) akkoord gegaan met het voorstel om meer decanen en psychologen uit het fonds Gemeenschapsvorming te betalen. Maar na een jaar moeten zij bekostigd worden uit de reguliere middelen, vindt de raad.

Dat bleek tijdens de HSR op woensdag 10 juli.

Iedereen is het ermee eens dat er meer decanen en psychologen voor studenten moeten komen. Want er bestaan wachtlijsten voor deze vorm van studentbegeleiding. Vanuit de decanen is een aanvraag gedaan voor het fonds Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid (HUGS). Het college legde dit initiatief – zoals afgesproken – voor ter goedkeuring aan de Hogeschoolraad.

Maar de leden van de raad waren kritisch over het voorstel. Een expertgroep van de HSR gaf vorige week zelfs een negatief advies. De hogeschool moet er namelijk voor zorgen dat de basis op orde is, zo stelde de expertgroep. En daarom moet de aanstelling van decanen en psychologen uit het reguliere budget komen en niet uit het HUGS-fonds. Dat fonds bestaat uit geld, afkomstig van de Kwaliteitsafspraken, om het afschaffen van de basisbeurs te compenseren. Dat geld moet een extra boost geven aan de onderwijskwaliteit.

Verschil van interpretatie

Collegevoorzitter Jan Bogerd pleitte woensdag tijdens de vergadering opnieuw voor een positief besluit over de aanvraag voor extra studentbegeleiding uit het HUGS-fonds. Hij constateerde dat er verschil van interpretatie is over de basisvoorziening die de hogeschool uit gewone middelen moet betalen en aanvullende initiatieven die ten laste komen van het HUGS-fonds. De kans bestaat dat het college nieuwe aanvragen niet goedkeurt omdat hierover discussie ontstaat, liet Bogerd weten.

‘Dit is powerplay van het college’, oordeelde Martijn Grul van de studentenfractie Vlijmscherp. Hij vindt dat de raad hierdoor wordt ‘gechanteerd’. Als de HSR niet instemt met het initiatief voor meer decanen dreigt het college nieuwe aanvragen tegen te houden, opperde hij. Een standpunt dat overigens niet door de hele raad wordt gedeeld, zei HSR-voorzitter Annette Wind.

Kentering

Hoe dan ook: de HSR leek tijdens de vergadering een kentering te maken. Tegenstemmen helpt de studenten niet, zo viel te horen. ‘Er is geld beschikbaar en er is behoefte aan decanen, laten we dit doen’, constateerde Niels van Harten van Vlijmscherp. Een meerderheid stemde uiteindelijk voor het voorstel. Maar de raad gaat zich er hard voor maken dat de aanstelling van extra decanen en psychologen na een jaar uit het normale budget van de hogeschool komt.

Drie andere aanvragen voor het HUGS-fonds werden ook goedgekeurd. Het gaat om de oprichting van een Student Support Centre voor aanvullende studiebegeleiding, om structureel aandacht voor ‘onbelemmerd studeren’ voor studenten met een functiebeperking en de ontwikkeling van HU-brede honourstrajecten en een honourscommunity.