Nieuws

Minister: NSE niet verplicht

Foto: Kees Rutten

Minister Van Engelshoven gaat hogescholen en universiteiten niet verplichten om mee te doen met de Nationale Studentenenquête (NSE). Dat antwoordt zij op Kamervragen van de VVD.

Hogescholen besloten eind maart om gezamenlijk per direct te stoppen met de lopende NSE. De Vereniging Hogescholen, waar 36 instellingen bij zijn aangesloten, constateerde ernstige tekortkomingen in de betrouwbaarheid van de ingevulde formulieren. Dat kwam deels door technische fouten en deels door de nieuwe privacywetgeving (AVG).

Reden voor de VVD om Kamervragen te stellen aan minister Van Engelshoven, die zij schriftelijk beantwoordde. Ja, de NSE is een belangrijk instrument om aspirant-studenten te helpen bij een goed studiekeuze. En de uitkomsten van de enquête helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen: de mening van studenten geeft aan waar dit nodig is.

Deskundigenpanel
Daarbij is ze in gesprek met de Vereniging Hogescholen, universiteitskoepel VSNU en studentenbonden over het aanleveren van gegevens over studenten door hogescholen binnen de nieuwe privacywet. ‘Een mogelijkheid die ik zie is het instellen van een apart deskundigenpanel die toeziet op de kwaliteit van de gegevens’, schrijft de minister.

Ze legt zich erbij neer dat de NSE voor hogescholen dit jaar niet doorgaat en dat dus ook de Keuzegids en Elsevier geen gebruik kunnen maken van de uitkomsten ervan. Zowel de instellingen, studentenbonden en het ministerie van Onderwijs zetten zich in om te komen tot een oplossing, laat zij weten. ‘Ik zie dan ook geen reden nu om instellingen wettelijk te verplichten met de NSE mee te doen.’