Nieuws

Minister over tekort aan technici: nog even geduld

Ze heeft nog geen oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt.

Minister Van Engelshoven heeft voorlopig geen oplossing voor het tekort aan technici. Maar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet hoe dan ook beter worden, zegt ze in antwoord op Kamervragen.

De VVD wilde van minister Van Engelshoven weten of het klopt dat technische bedrijven naar het buitenland vertrekken omdat ze in Nederland geen personeel kunnen vinden. Heeft ze een idee hoeveel banen er op deze manier in ons land verloren gaan?

Nee, dat weet ik niet precies, antwoordt de minister. ‘Er worden (door het CBS) geen gegevens bijgehouden over aantallen bedrijven die uit Nederland vertrekken’. Ook kan ze niet zeggen hoeveel bedrijven er nog zúllen vertrekken. Wel doet het CBS nu onderzoek naar “outsourcing van bedrijfsonderdelen”, waarin wordt gevraagd waarom bedrijven verhuizen en of dat te maken heeft met een tekort aan personeel. In april moet dit onderzoek zijn afgerond.

De minister wijst erop dat het probleem de volle aandacht heeft. ‘Het regeerakkoord is doordesemd van het belang van bèta, techniek en technologie.’ Ze wil het Techniekpact, dat ervoor moet zorgen dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbetert, “vernieuwen en aanscherpen”. Hoe ze dat precies wil gaan doen, zal ze de Kamer voor de zomer laten weten.

Eerder uitte ze zich in een algemeen overleg juist kritisch op het pact. ‘Het is een persoonlijke zorg van mij dat het Techniekpact wel erg veel opgetuigd blijft in het bestuurlijke praatcircuit. Ik had daar zelf als Haags wethouder veel last van.’ Ze vindt dat ook het bedrijfsleven een tandje bij kan zetten. “Put your money where your mouth is. Daar is nog wel een slagje te maken.”

De VVD vroeg de minister ook opnieuw naar haar visie op de numeri fixi bij de technische opleidingen. Die benadrukte andermaal dat terughoudendheid gewenst is. In het regeerakkoord staat dat de minister straks de bevoegdheid krijgt om een studentenstop te blokkeren.

 

 

Advertentie

Master in buitenland? Vraag een VSB beurs aan!

1 reactie op “Minister over tekort aan technici: nog even geduld

  1. Tekort aan technici? Creëer uitdagende banen voor hen, met aanzien, een behoorlijk salaris en doorgroeimogelijkheden. Zolang bedrijven die technici nodig hebben alleen denken aan productiviteit en rendement en geen verantwoording nemen voor een aantrekkelijk werkklimaat en carrière perspectief, kiezen jonge mensen liever niet voor een slavenbaan en weinig aanzien.

    Het gebrek aan technici is niet zozeer een probleem van de opleidingen, als wel een probleem van de werkgevers. Niet de minister van onderwijs moet gevraagd worden een oplossing te verzinnen, maar de voorzitter van VNO-NCW moet een oplossing verzinnen.

Comments are closed.