Nieuws

Minister vindt intimidatie van diversity officers ‘volstrekt onacceptabel’

Illustratie: Eveline Schram

Het is ‘volstrekt onacceptabel’ dat diversity officers aan hogescholen en universiteiten worden geïntimideerd en bedreigd, stelt onderwijsminister Dijkgraaf. Vrijdag beloofde hij nog voor de zomer met een plan te komen voor sociale veiligheid in het hoger onderwijs.

De minister schrijft dit in antwoord op Kamervragen van D66. Aanleiding was een serie artikelen over diversiteit op journalistieke platforms van hogescholen en universiteiten, waaronder Trajectum. Hieruit bleek onder meer dat diversitymedewerkers te maken krijgen met negatieve reacties en soms bedreigd en geïntimideerd worden. Persoonlijke gegevens belandden zelfs op internet.

Het kabinet beschouwt deze gedragingen als ‘zeer onwenselijk en strafwaardig’, schrijft de minister. ‘Dit soort aanvallen hebben grote impact op de slachtoffers, en ondermijnen het gevoel van veiligheid bij alle onderwijsmedewerkers en studenten.’ De minister van Justitie en Veiligheid heeft een wetsvoorstel ingediend dat het strafbaar stelt om persoonsgegevens te verspreiden met als doel te intimideren.

Online discriminatie

‘Ik vind het zeer verontrustend dat juist diversiteitsmedewerkers hiermee te maken hebben’, meldt Dijkgraaf. ‘Mensen van kleur, mensen met een bepaalde etnische afkomst, mensen met een beperking, vrouwen, lhbtiq+-personen en mensen die tot een minderheidsreligie behoren, zijn extra kwetsbaar voor online discriminatie, racisme en hate speech, zoals het ontvangen van haatberichten.’

De minister vindt het belangrijk dat slachtoffers melding doen van online haatberichten, geweld en intimidatie bij hun werkgever, het meldpunt Internet Discriminatie en de politie. Hij noemt daarbij het meldpunt Wetenschap Veilig, dat ook niet-wetenschappelijke medewerkers adviseert en ondersteunt. De sociale veiligheid van medewerkers is een taak van de colleges van besturen van hogescholen en universiteiten, stelt hij.

Coördinator Sociale Veiligheid

Elena Valbusa, sinds januari 2020 diversity officer aan de HU, heeft geen ervaring met intimidatie of bedreiging. Wel kent zij collega’s die er mee te maken hebben gehad. Zij vindt dat de HU voldoende ruimte biedt door het gesprek over diversiteit en inclusie. Zij heeft er zelf een visieplan voor geschreven, er functioneert een Netwerk Diversiteit & Inclusie en er is en coördinator Sociale Veiligheid aangesteld. Ook de dienst Human Resources is ermee bezig.

Ook ondertekende de HU het manifest tegen seksueel geweld van Amnesty International. ‘Het thema diversiteit en inclusie kan leiden tot verhitte discussies en er is veel weerstand’, signaleert zij. ‘Maar binnen de HU voeren we het gesprek hierover en dat is goed. Het thema krijgt veel aandacht van het college van bestuur en de directeuren.’

In antwoord op de vraag hoe de positie van de diversity officers versterkt kan worden, schrijft minister Dijkgraaf dat hij graag met hen in gesprek gaat. ‘Ook op te luisteren naar hun ervaringen en behoeften.’