Kort

Minister wil soepele toelating van studenten doorzetten

Meer dan vierduizend studenten zijn dit collegejaar aan hun hbo-bachelor of wo-master begonnen zonder de juiste papieren op zak te hebben. Dat was mogelijk omdat door de coronacrisis de regels waren versoepeld. Studenten moesten dan wel binnen een bepaalde tijd alsnog het benodigde diploma halen.

Drieduizend bachelor- en masterstudenten gebruikten deze versoepelingsregeling, schrijft onderwijsminister van Engelshoven. Daarnaast volgden ongeveer 1200 mbo’ers een soortgelijke route naar de hogeschool. In september konden ze beginnen aan hun hbo-bachelor opleiding en voor 1 januari 2021 moesten ze alsnog klaar zijn met het mbo. 70 procent van de studenten heeft deze deadline gehaald.

Aangezien de crisis nog niet voorbij is, wil het kabinet volgend jaar ook niet te streng zijn over de toelating tot de wo-master en de hbo-bachelor. De versoepelde regels zijn inmiddels afgesproken met de onderwijsinstellingen. Minister van Engelshoven heeft het bijbehorende wetsvoorstel naar de Tweede Kamer verstuurd. Daarin staat ook de halvering van het collegegeld die voor volgend studiejaar is aangekondigd.