Nieuws

Minister wil zich niet bemoeien met stakingsrecht op de HU

Foto's: Kees Rutten

Of de HU het stakingsrecht ondermijnt? De minister wil de vraag niet met een helder ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden. Daarvoor wijst ze door naar de rechter.

De vraag over eventuele ondermijning van het stakingsrecht bij de HU kwam van SP-Kamerlid Frank Futselaar. Aanleiding was het artikel van de Algemene Onderwijsbond, onder de kop ‘Hogeschool Utrecht ondermijnt stakingsrecht‘. De bond las in een mail van de HU, waarover Trajectum berichtte, een aanval op het recht om te staken.

De mail kwam van Wilfred Brand, directeur van de dienst Human Resources (HR), en was gericht aan de directeuren binnen de hogeschool. Als HU-medewerkers willen staken, dan moeten ze ‘dit samen met hun collega’s mogelijk maken’, schreef de directeur. ‘Het onderwijs en onderzoek mag niet gehinderd worden door eventuele deelname van medewerkers aan deze staking en we vertrouwen er op dat binnen de teams oplossingen gevonden worden’, stelde hij.

‘Ik speel geen rol in dit conflict’
Maar minister Van Engelshoven laat zich in de beantwoording van schriftelijke Kamervragen niet al teveel meeslepen in de discussie hierover. Wel schrijft ze: ‘Ik heb het artikel van de AOB nadrukkelijk onder de aandacht van de Hogeschool Utrecht gebracht.’ Maar ook: ‘Ik speel geen rol in dit conflict. Hier is sprake van een geschil tussen de Hogeschool Utrecht en haar personeel. Mochten zij er samen niet uitkomen, dan is een gang naar de rechter mogelijk.’

Na het Aob-bericht, maar nog voor de staking, meldde de HU op HU Ontwikkelt dat het niet zou overgaan tot een loonmaatregel als mensen willen gaan staken. Voor zover bekend deed maar een klein aantal HU-medewerkers mee aan de landelijke actie op 15 maart. Onderwijs en onderzoek zijn die dag in elk geval niet in gevaar geweest.