Nieuws

‘Staking mag onderwijs niet hinderen’

Protest tegen onderwijsbezuiniging in 2017

HU-medewerkers die willen meedoen aan de onderwijsstaking op 15 maart, moeten dit samen met hun collega’s regelen. Het onderwijs en onderzoek mag hierdoor niet gehinderd worden.

Dit schrijft Wilfred Brand, directeur van de dienst Human Resources (HR), in een mail aan de directeuren binnen de hogeschool, met het verzoek dit door te sturen naar het managementteam. Aanleiding is de actieweek van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV Onderwijs en Onderzoek voor meer investeringen in het onderwijs. Die start op 11 maart en mondt uit in de staking op vrijdag 15 maart.

Als HU-medewerkers willen staken, dan moeten ze ‘dit samen met hun collega’s mogelijk maken’, schrijft de directeur. ‘Het onderwijs en onderzoek mag niet gehinderd worden door eventuele deelname van medewerkers aan deze staking en we vertrouwen er op dat binnen de teams oplossingen gevonden worden’, stelt hij.

Informeren

De Hogeschoolraad (HSR) sprak eind januari de steun uit voor de eisen van de bonden en gaat het personeel en studenten actief informeren. Een werkgroep bekijkt wat de gevolgen zijn voor wie meedoet. Het college van bestuur houdt afstand van de acties omdat er onlangs een cao is gesloten. Het vindt een discussie over budgetverhoging voor hoger onderwijs nu geen goede timing. Ook de Vereniging Hogescholen meent dat de acties het onderwijs niet mogen schaden.

HSR-voorzitter Annette Wind kent de brief van de HR-directeur, maar kan er nog niets over zeggen. Zij wil eerst met de werkgroep bijeenkomen; een afspraak maken ze op woensdag tijdens de HR-vergadering. Niels van Harten van de grootste studentenfractie Vlijmscherp riep al eerder op om mee te doen met de acties. Hij vindt dat staken een recht is en dat medewerkers daarvoor zelf moeten kunnen kiezen. ‘Het lijkt erop dat de brief mensen in de teams tegen elkaar uitspeelt. Je kunt het interpreteren als: ga niet staken want dan hinder je het onderwijs’, stelt hij. Hij vindt het goed dat de Vereniging Hogescholen met het ministerie in gesprek is over verhoging van het budget voor hoger onderwijs. De hogescholen en universiteiten zouden volgens hem met de acties een statement kunnen maken.

Politiek

Marco van Stralen, docent bij Social Work en lid van het Docentenpanel van Trajectum, noemt het ‘strategisch juist’ dat het college en directie afstand houden van de landelijke acties. ‘Als je nog in gesprek bent met het Ministerie van Onderwijs over verdeling van gelden is dat inderdaad geen goede timing’, meent hij.

Toch is er iets zorgelijks aan de hand, vindt Van Stralen: ‘De werkdruk wordt steeds groter, en vanuit het docentschap ervaar ik nauwelijks duidelijk concreet beleid om die werkdruk structureel te verminderen, ondanks dat het telkens weer op de agenda staat van een nieuwe cao. Het is daarom goed dat de altijd loyale docenten zelf, los van alles, een eigen krachtig geluid laten horen aan de buitenwereld dat het echt dringend anders moet. Ik vermoed daarbij dat veel studenten solidair zullen zijn. Regelmatig hoor ik van studenten dat ze ons te hard zien werken en zich soms zorgen maken over onze gezondheid. Verder: een dagje ijsvrij vorig jaar was ook geen breuk in het onderwijs. Dan moet dit ook kunnen. Een goede organisatie kan tegen een stootje.’

Wim Borghuis, sector-consulent van de AOb aan de HU, laat weten dat de acties zich niet richten op de HU maar op de politiek. De AOb en het college van bestuur van de HU hebben een gemeenschappelijk belang, meent hij: de kwaliteit van hbo-onderwijs door adequate financiering. ‘En een staking kan niet altijd zonder enige vorm van overlast verlopen, maar zal zoveel mogelijk beperkt worden om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen’, stelt hij. Hij voegt eraan toe: ‘Om continuïteit van goed onderwijs op de langere termijn kunnen waarborgen is nu echter actie vereist.’