Nieuws

Onderwijsacties: hogeschoolraad steunt de eisen

Protest tegen onderwijsbezuiniging in 2017

De actieweek en staking voor meer investeringen in het onderwijs krijgt steun van de Hogeschoolraad (HSR). Maar het college van bestuur is terughoudend.

Dat werd duidelijk tijdens de HSR-vergadering op woensdag 23 januari.

Een meerderheid van de raad kan zich vinden in de eisen van de Algemene Onderwijsbond (AOB) en FNV Onderwijs en Onderzoek. De bonden organiseren in de week van 11 maart tal van protesten die uitmonden in een landelijke onderwijsstaking en manifestatie op vrijdag 15 maart op het Malieveld in Den Haag.

De raadsleden zijn het eens met de claim van meer geld voor onderwijs, maar hebben ook kritiek. De één is tegen staken als er overleg mogelijk is, anderen hameren erop dat de raad niet als actiegroep moet fungeren. Sommigen opperden dat medewerkers met de leidinggevende moeten overleggen of ze mee kunnen doen met de  staking.

Compromis

Vandaar dat een compromis werd gesloten: de HSR steunt de actieweek en gaat actief medewerkers en studenten informeren. Ook komt er een werkgroep die bijvoorbeeld bekijkt wat de gevolgen zijn als medewerkers en studenten meedoen. Ook leden van instituutsraden kunnen zich aanmelden voor de werkgroep.

De AOB en FNV Onderwijs en Onderzoek eisen dat het kabinet nog deze regeerperiode meer geld steekt in het onderwijs, van basisscholen tot en met hogescholen en universiteiten. In totaal moeten er enkele miljarden euro extra komen voor onder meer hogere salarissen en verlaging van de werkdruk. Ze leggen per onderwijssector een verlanglijstje op tafel.

Schaal 10

Jan Bogerd, voorzitter van het college van bestuur, schoof later aan bij de HSR. In een reactie zei hij ‘verbaasd’ te zijn toen hij van de actieweek van de bonden hoorde. Want er is immers kort geleden een cao voor het hbo afgesloten. Daarbij vindt hij de claims van de bonden voor het hbo ‘mager’. Die gaan volgens hem alleen over het afschaffen van schaal 10 en extra verhoging van salarissen. ‘Dus wij houden afstand’, vertelde hij.

Desgevraagd wijst de collegevoorzitter erop dat een commissie van het ministerie van Onderwijs momenteel bezig is de verdeling van de gelden binnen het hoger onderwijs tegen het licht te houden. Hij vreest dat het hbo zijn kruit verschiet door nu acties te voeren. Bogerd: ‘Wij schatten in dat een discussie over vergroten van het totale budget voor hoger onderwijs op dit moment niet de goede timing is. We willen de discussie hierover voeren in de aanloop van een nieuwe kabinetsperiode.’

Geen aanwezigheidsplicht

Hoe de hogeschool omgaat met studenten en docenten die gaan staken, kon hij nog niet zeggen. Het college wacht de afspraken af die de koepelorganisatie Vereniging Hogescholen aanstaande vrijdag bespreekt. ‘Wij gaan daar als Hogeschool Utrecht niet een eigenstandige positie over innemen’, meldde hij.

De landelijke protestgroep WOinactie (bekend van de rode vierkantjes) besloot maandag mee te doen met de onderwijsstaking. De Universiteit van Amsterdam steunt de acties: er worden colleges gegeven maar er geldt geen aanwezigheidsplicht, meldt universiteitsmedium Folia. Dichter bij huis: ook het college van bestuur van de Universiteit Utrecht staat achter de protesten, schrijft DUB. Studenten en medewerkers mogen staken.