Nieuws

Minister wil niet dralen met strengere pabo

De strengere toelatingseisen voor de pabo komen te snel, vrezen enkele partijen in de Tweede Kamer. Maar minister Bussemaker wil er niet op terugkomen.

Havisten en mbo’ers die aan de pabo willen studeren moeten vanaf volgend jaar aantonen dat ze voldoende afweten van de schoolvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Deze maatregel is dit voorjaar genomen omdat de pabo’s nu te veel tijd kwijt zijn aan het bijspijkeren van hun studenten in deze vakken. De nieuwe eisen komen bovenop de taal- en rekentoetsen die al eerder waren ingevoerd.

Er is echter onrust ontstaan over de spoed waarmee de maatregel wordt ingevoerd. Een achttal pabo’s heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd waarin ze waarschuwen dat mbo en havo minstens twee jaar voorbereidingstijd nodig hebben en dat scholieren dus nog niet aan de nieuwe toelatingseisen kunnen voldoen. De pabo’s zijn bang dat ze wel veertig procent minder eerstejaars zullen trekken en voorzien een lerarentekort, vooral in de Randstad. Ze stellen daarom voor om de toelatingstoetsen wel in te voeren, maar pas over twee jaar bindend te laten zijn.

Terugtrekken
Donderdag, tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting, kwam er steun voor dat idee. ChristenUnie en SGP vroegen de minister om 'clementie' en dienden een motie in. Ook het CDA maakt zich zorgen. Maar minister Bussemaker wilde er niets van weten. 'Er is lang gesproken over de kennistoetsen. Ik vind het raar om, nog voordat we begonnen zijn, alweer een terugtrekkende beweging te maken.'

De strengere toelatingseisen voor de pabo zijn volgens de minister in juli nog goedgekeurd, met instemming van het onderwijsveld. 'Nu zouden we dat niet door moeten laten gaan omdat men ergens opeens denkt dat er toch een probleem is. Dat zou ik geen behoorlijke manier van besturen vinden.'

Herkansing
Ze opperde dat de ongeruste pabo’s zelf wat coulanter zouden kunnen zijn: 'Ze staan nu namelijk maar één herkansingsmogelijkheid toe. Het staat de pabo's vrij om daarin een andere keuze te maken.'

Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks steunde de minister, maar vroeg haar wel of ze de Kamer op tijd wil informeren als de instroomcijfers bij de pabo fors gaan dalen en er tekorten ontstaan. 'Als dat zou gebeuren, bijten we onszelf in de staart.' Dat wilde de minister wel toezeggen.