Nieuws

‘MUST moet zichtbaarder worden’

Donderdagavond werd onder luid gejoel en gestamp het nieuwe bestuur van medezeggenschapsvereniging MUST aangesteld. Onder leiding van Corné Zweerus zullen Leonie van Heijningen, Lotte van Berkum en Dajo Roorda het komende jaar strijden voor meer kwaliteit op de HU.
 
Een kleine honderd MUST-leden, alumni, HU-relaties, vrienden en familieleden waren op komen draven voor de bestuurswissel in Collegezaal 3 van het HU-gebouw op de Nijenoord. Het oude bestuur van Janet de Graaf, Nicôle Koolhaas, Lucas van Gils en Dajo Roorda werd uitgebreid bedankt met lieve woorden en cadeau’s. Zij schreven  afgelopen jaar het strategische beleidsplan voor de vereniging waar de nieuwe lichting bestuurders tot 2018 mee moet gaan werken.
 
Verse voorzitter Corné vertelde in zijn eerste speech dat het zijn taak is om het bestaansrecht van Vereniging MUST het komende jaar te verankeren binnen de HU. Hij wil dit vooral gaan doen door zichtbaarder te worden op de faculteiten: 'We zullen het komende jaar meer naar de mensen toegaan om ze te laten zien wie we zijn en wat we doen, bijvoorbeeld door meer trainingen en debatten te organiseren.'
 
Vereniging MUST vierde afgelopen jaar haar tienjarig bestaan, doet haar best om de belangen van de krap 40.000 HU-studenten te behartigen en heeft als een van haar kerntaken het faciliteren van medezeggenschapsstudenten.