Bij de les

Nadenken over leerdoelen: het helpt!

Saskia van Laar en Alard Joosten, van De Docentenacademie voor effectief onderwijs, geven tips voor beter lesgeven. Ditmaal Alard Joosten, over het nut van heldere leerdoelen.

Ik zie het gelukkig steeds vaker: docenten die aan het begin van de les de leerdoelen presenteren. Waarom word ik daar blij van? Zoals ik in mijn vorige blog aangaf, is de R van Resultaat namelijk één van de vijf essentiële elementen van een goede start van je les.

Waarom is het van belang na te denken over de leerdoelen?

  1. Ze geven focus. Het helpt je te bedenken wat nu essentieel is wat studenten na afloop van jouw les moeten weten, snappen en kunnen? Het maakt expliciet wat je belangrijk vindt om over te brengen. Je kunt op basis van de leerdoelen de juiste inhoud selecteren en aan die inhoud vervolgens leeractiviteiten koppelen.
  2. Ze houden je op koers. Met een helder leerdoel weet je ook waar je in de nabespreking van opdrachten aandacht aan besteedt. Je weet immers wat je jouw studenten wilt leren.
  3. Ze geven studenten helderheid en houvast. Waarom komen ze voor anderhalf uur bij jou in de les? Het doel is dat ze in jouw les een volgende stap in hun professionele ontwikkeling gaan maken. Door deze stap te expliciteren geeft je hen richting en kunnen zij ook na afloop kijken of ze die volgende stap gemaakt hebben.

Nadenken over leerdoelen helpt je dus bij jouw lesontwerp en bij de uitvoering!

Helaas zie ik vaak leerdoelen die tekort schieten op bovenstaande drie punten. Een voorbeeld van een leerdoel uit een salestraining voor tweedejaars studenten: ‘De student is in staat om klantgericht te kunnen denken en handelen’. Nou dit leerdoel belooft nogal wat! Ik ben zeer benieuwd of de studenten dit leerdoel allemaal halen, om nog maar te zwijgen over hoe je dit vervolgens toetst. Het leerdoel lijkt veel te hoog gegrepen, geeft weinig focus en is niet echt realistisch en haalbaar.

Hoe kan je hier nu een leerdoel van maken dat beter beantwoordt aan bovenstaande punten? Maak het leerdoel concreet en bepaal binnen welke context en in welke rol studenten klantgericht moeten handelen. In dit geval kan het bijvoorbeeld zijn dat studenten vanuit hun rol als verkoper een dienst of product aan een klant moeten verkopen. Het leerdoel wordt dan: ‘Je voert een verkoopgesprek waarin je een klant een product of dienst verkoopt’. Dit leerdoel geeft veel meer focus op zowel de situatie als de vaardigheid die hiervoor nodig is en geeft je direct ideeën voor je ontwerp.

Heb jij leerdoelen geformuleerd voor je volgende les? En zo ja, geven deze je voldoende focus en houvast bij je ontwerp en uitvoering?

In een volgend blog lees je meer over het aantrekkelijk formuleren en presenteren van leerdoelen.

Kijk voor meer informatie op: www.dedocentenacademie.nl