Nieuws

Nationale Studentenenquête: HU-studenten iets meer tevreden

Studenten van de HU zijn een beetje meer tevreden over hun studie dan vorig jaar. Maar de hogeschool scoort nog steeds lager dan het landelijk gemiddelde.
 
Dat blijkt uit de uitkomsten van de Nationale Studentenenquête 2015 (NSE) die door ruim 38 procent van de HU-studenten is ingevuld. De vragenlijst bevat vragen over zeventien thema’s, zoals de inhoud van de studie, docenten, toetsing en beoordeling, studierooster en studiefaciliteiten.
 
HU-studenten geven de opleiding gemiddeld een 3,75 (op een schaal van 1 tot 5). Dat is 0,04 meer dan vorig jaar. In 2013 was de score nog 3,60. De sfeer kennen zij dit jaar een 3,92 toe, dat is 0,08 minder dan de 4.00 in het vorig jaar. In 2013 kreeg de sfeer 3,95.
 
Voorbereiding beroepsloopbaan
Ten aanzien van het landelijk gemiddelde loopt de HU op bijna alle fronten achter. De overall tevredenheid meet 3,91, waarbij de HU met 3,75 flets afsteekt. Vooral bij de studiefaciliteiten, kwaliteitszorg, studierooster en studiebegeleiding schiet de HU onder het gemiddelde. Alleen met het thema 'voorbereiding beroepsloopbaan' steekt de HU er met kop en schouder bovenuit.
 
Het meest content zijn de studenten van de faculteiten Gezondheidszorg en Natuur & Techniek: beiden krijgen gemiddeld een 3,86. Gevolgd door Economie & Management (3,76) en Communicatie & Journalistiek (3,72). Onderaan belanden de faculteiten Maatschappij & Recht (3,70) en Educatie (3,62). 
 
Verschillen in scores vrij klein 
Bij de meeste thema’s zijn de verschillen in de scores ten opzichte van vorig jaar vrij klein, waardoor niet of nauwelijks verbeteringen of verslechteringen te melden zijn. Van de studiegerelateerde onderwerpen is alleen bij de wetenschappelijke vaardigheden een significante sprong voorwaarts te zien. De studieroosters zijn in de ogen van de studenten flink achteruit gegaan.
 
Relatief goed (hoger dan 3,70) scoren de thema’s: algemene vaardigheden, stage-ervaring, groepsgrootte en studieomgeving. Als minder (onder 3,50) worden ervaren: stage en opleiding, studielast, informatievoorziening, kwaliteitszorg, studiefaciliteiten en studiebegeleiding.

NSE-resultaten per opleiding zijn hier te zien.