Kort

NCOI verstrekte ‘illegaal’ masterdiploma’s

Onderwijsorganisatie NCOI heeft in de afgelopen vier jaar onterecht vijfhonderd masterdiploma’s uitgegeven en daarmee de wet overtreden. De particuliere school heeft studenten niet goed voorgelicht over de waarde van hun diploma, schrijft de NOS.

De Inspectie van het Onderwijs komt tot deze conclusies na onderzoek dat volgde op klachten van studenten. Op de diploma’s staat de titel master vermeldt, maar officieel telt deze titel niet. Cursisten die deze diploma’s ontvingen, kunnen in de problemen komen bij sollicitaties.

De inspectie vroeg informatie op bij de NCOI en kwam tot de bevinding dat studenten een ‘illegaal’ diploma kregen. NCOI is de grootste commerciële onderwijsorganisatie in Nederland. Onder meer LOI, Schoevers en Luzac maken er deel van uit.