Video

Niet meer welkom in de UB: waar studeer je nu het best?

De tentamens komen eraan en dat betekent: keihard blokken tijdens de herfstvakantie studievrije week. Een fijne plek vinden daarvoor is alleen niet altijd makkelijk voor HU-studenten, zeker nu zij niet meer welkom zijn in de universiteitsbibliotheek. 

Vorig jaar startte de Universiteit Utrecht een proef om tijdens tentamenperiodes alleen eigen studenten en medewerkers toe te laten in de twee universiteitsbibliotheken. Er kwamen zoveel bezoekers van buitenaf, dat de UU te weinig plekken voor haar eigen studenten kon faciliteren.

Het plan kon op verontwaardiging tekenen van de hogeschoolraad en studentenorganisaties binnen de HU. Het zou ‘symptoombestrijding’ zijn. Toch vond de UU de proef geslaagd, en dat betekent dat HU-studenten niet welkom zijn in de universiteitsbibliotheken tijdens tentamenperiodes. 

‘Niet goed voor de eensgezindheid in De Uithof’, laten studenten tijdens een rondgang van Trajectum voor de camera weten. ‘Als je die gemeenschapszin hier wil hebben, vind ik het toch raar dat je op je eigen kampje gaat zitten en zegt: “Dit is van ons en niet van jullie.”’

Een andere studente sluit zich daarbij aan. ‘Ik begrijp ergens best dat ze voorrang geven aan hun eigen studenten. Maar aan de andere kant is De Uithof gewoon één groot studiegebied en is het best raar dat je onderscheid maakt tussen de ene en de andere student.’

‘We zijn allemaal studenten, iedereen zou ruimte moeten krijgen om te studeren.’ 

Video: Lotte Boon