Proef: studieplekken in universiteitsbibliotheek alleen voor UU-studenten

Tijdens de tentamenperiode van 15 oktober tot en met 8 november. UPDATE: reactie VIDIUS en HU-college.

HU-bibliotheek

De Universiteit Utrecht gaat bij wijze van proef tijdens een tentamenperiode alleen eigen studenten en medewerkers toelaten op studieplekken in de twee universiteitsbibliotheken. Uit onderzoek blijkt dat veel bezoekers van buiten de universiteit komen, waardoor er vaak geen plek meer is voor UU-studenten.

Dat meldt de UU in een bericht op de site. De pilot start 15 oktober, duurt tot en met 8 november en geldt voor zowel de vestigingen in De Uithof als in de binnenstad. De afgelopen jaren waren er vaker klachten dat bijvoorbeeld veel HU-studenten studieplekken bezetten waardoor universitaire studenten naar elders moesten uitwijken. De Universiteitsraad bepleitte eerder om tijdens de tentamenperiodes alleen UU-studenten toe te laten. Maar het college van bestuur van de universiteit wilde daar tot op heden niet aan. Nu gaat er dus een proef van start.

Limiet
De vraag naar studieplekken is groter dan de capaciteit van 1500 studieplekken, stelt de universiteit. ‘Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de bezoekers aan de universiteitsbibliotheek van buiten komt.’ De groei van het aantal bezoekers werd opgevangen door meer plekken te creëren en de openingstijden te verruimen. Maar: ‘De universiteitsbibliotheek heeft daarin nu een limiet bereikt.’

Collegevoorzitter Anton Pijpers van de UU zegt in het bericht veel waarde te hechten aan gastvrijheid maar tijdens deze tentamenperiode noodgedwongen voorrang te verlenen aan eigen studenten. ‘Als studenten, die wij goed willen opleiden en die collegegeld betalen, in deze periodes daardoor niet terecht kunnen, dan is de balans zoek. Daarom deze proef. Op andere momenten blijft de universiteitsbibliotheek open voor alle geïnteresseerden en het hele jaar door –  ook in tentamentijd – voor alle andere diensten die de bibliotheek biedt.’

HU-bibliotheek
De universiteit werkt de plannen de komende periode uit. De bedoeling is dat de bibliotheek tijdens de proef voor iedereen toegankelijk blijft om bijvoorbeeld boeken te lenen, zegt een woordvoerder van de UU op universiteitsplatform DUB. Er komt overleg met onder andere de HU hoe studenten geweerd kunnen worden. Een campagne zal studenten attenderen op de 520 studieplekken in de HU-bibliotheek aan de Padualaan 99, die in januari 2017 de deuren opende.

UPDATE 1

VIDIUS Studentenunie reageert ‘verontwaardigd’ op de proef: ’Het weren van studenten uit een openbare bibliotheek is geen oplossing voor dit probleem. De gemeente en de hoger onderwijsinstellingen moeten zo snel mogelijk alternatieven bieden voor de gedupeerde studenten.’ Tot die tijd moet de Universiteitsbibliotheek toegankelijk blijven voor iedere student, vindt VIDIUS.

Zo moet de HU zorgen voor voldoende studieplekken. ‘Aan de HU studeren bijna 40.000 studenten, de bibliotheek biedt echter maar ruimte voor 550 studenten in De Uithof. In de binnenstad biedt de HU aan hun studenten niets en op zondagen is de bieb zelfs gesloten. Geen wonder dat deze studenten uitwijken naar andere locaties’, zegt VIDIUS-voorzitter en HU-student Martijn Grul.

UPDATE 2
De maatregel van de Universiteit Utrecht heeft ‘het karakter van symptoombestrijding’, namelijk de piekbelasting in de tentamenperioden, stelt het college van bestuur in een reactie. ‘Een echte duurzame oplossing zou gezocht kunnen worden in spreiding en flexibilisering van tentamens en toetsen.’

Het college is in gesprek met de UU over de gevolgen van deze maatregel en overweegt naar aanleiding van deze pilot de openingstijden van haar bibliotheek op de Padualaan 99/101 komend studiejaar te verruimen. De huidige openingstijden van de HU Bibliotheek zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-21.00 uur en zaterdag van 8.30-17.00 uur.

 

 

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...
 

2 reacties

Het is niet meer mogelijk om te reageren

 1. Drie potentiële oplossingen die en de kwaliteit van onderwijs kunnen verhogen, beperkte investeringen vragen (sommige zelfs nul) en de verbinding met de stad kunnen aanhalen:

  – INHOUDELIJK: stimuleer in het onderwijs met opdrachten dat de piekbelasting niet continu aan het eind van onderwijsperiodes ligt. Dit laatste suggereert bijvoorbeeld dat er nog steeds veel ‘oud leren’ plaatsvindt, namelijk dat studenten aan het eind van een onderwijsperiode met flink stampen voor tentamens (en dus zeer tijdelijke effecten) nog even hun tentamens kunnen halen of in de la van de docent eindigende papers kunnen opkrabbelen. Wanneer studenten op basis van real life vraagstukken van opdrachtgevers uit de praktijk werken aan het onderbouwd zoeken van (deel)oplossingen aan die vraagstukken, kan makkelijk gestimuleerd worden dat studenten vanaf week 1 echt aan het werk moeten buiten colleges en geroosterde contacttijd en kunnen in toetsperiodes vooral op locatie inzichten en oplossingen worden overgedragen. In samenwerking met de praktijk aan dit soort vraagstukken werken en het ontwikkelen van oplossingsrichtingen, vereist een meer langdurige (aankomend) professionele houding gedurende de onderwijsperiode en levert voor de studenten en praktijkorganisaties beide flinke meer(leer)waarde. Win-win voor meerdere partijen.

  – PRAKTISCH: Misschien dat de HU en Bibliotheek Utrecht (o.a. aan de Oudegracht) samen eens een campagne moeten voeren om de verschillende locaties van Bibliotheek Utrecht onder de aandacht te brengen. Daar zijn voldoende lege werkplekken te vinden gedurende de openingstijden aldaar. Ook zelfs om de hoek in wijken waar veel studenten wonen (Kanaleneiland, Overvecht).

  Ook voorzieningen als Seats2Meet (o.a. Hoog Catharijne), Tribes (Smakkelaarsveld) en HNK (Het nieuwe kantoor – meerdere locaties in de stad) zouden weleens te porren kunnen zijn als flexplekken voor studenten (bij Seats2Meet kan dat sowieso al). Krijg je voor een klein bedrag ook nog eens de hele dag koffie en lunch en werk je tussen veel zzp-ers en flexwerkers. Serieuze omgeving met motiverende mensen en potentiële samenwerkingspartners voor studenten die buiten de studie alvast willen bijklussen. Veel zzp-ers zouden bijvoorbeeld door media en communicatie-studenten geholpen kunnen worden met websites, huisstijl en door ICT-studenten met digitale vraagstukken. Hetzelfde geldt voor juridische vragen (rechtenstudenten) en ga zo maar door.

  Beetje creatief om je heen kijken in de stad biedt al veel mogelijkheden om zonder extra investeringen bestaande voorzieningen beter te benutten en samenwerking op te zoeken.

  SAMENWERKING i.p.v. JIJ-BAKKEN. Wellicht kunnen HU en UU samen de Bolognalaan voor langere tijd aanhouden en de niet als lokaal benodigde ruimtes inrichten als aantrekkelijke studieplekken? Een door studenten van beide instellingen te maken business-case waard, lijkt me. Kan qua openingstijden en beheer vast gerund worden door een studenten(vereniging)/bedrijfje, lijkt me.

  En afsluitend: een beetje boter op het hoofd kan een zelf in huisvestings-m2 teruggaande HU natuurlijk niet worden ontzegd. Een collega-instelling aanspreken op het niet openbaar beschikbaar stellen van een voorziening waar door de HU niet aan wordt bijgedragen, terwijl de hogeschool zelf terug gaat in beschikbare ruimte, zal het universiteitsbestuur geen moment verontrusten, lijkt me. Niet de meest sjieke en collegiale reactie denkbaar, maar misschien mis ik iets qua onderlinge afspraken tussen de instellingen op basis waarvan deze reactie wel gerechtvaardigd is.