Nieuws

Proef: studieplekken in universiteitsbibliotheek alleen voor UU-studenten

HU-bibliotheek

De Universiteit Utrecht gaat bij wijze van proef tijdens een tentamenperiode alleen eigen studenten en medewerkers toelaten op studieplekken in de twee universiteitsbibliotheken. Uit onderzoek blijkt dat veel bezoekers van buiten de universiteit komen, waardoor er vaak geen plek meer is voor UU-studenten.

Dat meldt de UU in een bericht op de site. De pilot start 15 oktober, duurt tot en met 8 november en geldt voor zowel de vestigingen in De Uithof als in de binnenstad. De afgelopen jaren waren er vaker klachten dat bijvoorbeeld veel HU-studenten studieplekken bezetten waardoor universitaire studenten naar elders moesten uitwijken. De Universiteitsraad bepleitte eerder om tijdens de tentamenperiodes alleen UU-studenten toe te laten. Maar het college van bestuur van de universiteit wilde daar tot op heden niet aan. Nu gaat er dus een proef van start.

Limiet
De vraag naar studieplekken is groter dan de capaciteit van 1500 studieplekken, stelt de universiteit. ‘Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de bezoekers aan de universiteitsbibliotheek van buiten komt.’ De groei van het aantal bezoekers werd opgevangen door meer plekken te creëren en de openingstijden te verruimen. Maar: ‘De universiteitsbibliotheek heeft daarin nu een limiet bereikt.’

Collegevoorzitter Anton Pijpers van de UU zegt in het bericht veel waarde te hechten aan gastvrijheid maar tijdens deze tentamenperiode noodgedwongen voorrang te verlenen aan eigen studenten. ‘Als studenten, die wij goed willen opleiden en die collegegeld betalen, in deze periodes daardoor niet terecht kunnen, dan is de balans zoek. Daarom deze proef. Op andere momenten blijft de universiteitsbibliotheek open voor alle geïnteresseerden en het hele jaar door –  ook in tentamentijd – voor alle andere diensten die de bibliotheek biedt.’

HU-bibliotheek
De universiteit werkt de plannen de komende periode uit. De bedoeling is dat de bibliotheek tijdens de proef voor iedereen toegankelijk blijft om bijvoorbeeld boeken te lenen, zegt een woordvoerder van de UU op universiteitsplatform DUB. Er komt overleg met onder andere de HU hoe studenten geweerd kunnen worden. Een campagne zal studenten attenderen op de 520 studieplekken in de HU-bibliotheek aan de Padualaan 99, die in januari 2017 de deuren opende.

UPDATE 1

VIDIUS Studentenunie reageert ‘verontwaardigd’ op de proef: ’Het weren van studenten uit een openbare bibliotheek is geen oplossing voor dit probleem. De gemeente en de hoger onderwijsinstellingen moeten zo snel mogelijk alternatieven bieden voor de gedupeerde studenten.’ Tot die tijd moet de Universiteitsbibliotheek toegankelijk blijven voor iedere student, vindt VIDIUS.

Zo moet de HU zorgen voor voldoende studieplekken. ‘Aan de HU studeren bijna 40.000 studenten, de bibliotheek biedt echter maar ruimte voor 550 studenten in De Uithof. In de binnenstad biedt de HU aan hun studenten niets en op zondagen is de bieb zelfs gesloten. Geen wonder dat deze studenten uitwijken naar andere locaties’, zegt VIDIUS-voorzitter en HU-student Martijn Grul.

UPDATE 2
De maatregel van de Universiteit Utrecht heeft ‘het karakter van symptoombestrijding’, namelijk de piekbelasting in de tentamenperioden, stelt het college van bestuur in een reactie. ‘Een echte duurzame oplossing zou gezocht kunnen worden in spreiding en flexibilisering van tentamens en toetsen.’

Het college is in gesprek met de UU over de gevolgen van deze maatregel en overweegt naar aanleiding van deze pilot de openingstijden van haar bibliotheek op de Padualaan 99/101 komend studiejaar te verruimen. De huidige openingstijden van de HU Bibliotheek zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-21.00 uur en zaterdag van 8.30-17.00 uur.