Nieuws

Nieuwe cao: 3 procent meer loon voor het hbo

Foto: Lucas Versteeg

Medewerkers van het hbo krijgen er in juli 3 procent bij. En vanaf januari nog eens 4 procent. Ook krijgen ze twee keer een extra bedrag in oktober.

Over een kleine twee weken krijgen alle werknemers in het hbo er 3 procent meer loon bij. En in januari nog eens 4 procent. Daarnaast krijgt iedereen twee keer een bedrag van (maximaal) 485 bruto uitgekeerd: op 1 oktober 2024 en op 1 oktober 2025. Dat staat in het onderhandelingsresultaat.

Verder staat in dit onderhandelingsresultaat van afgelopen donderdag dat er werkgroepen komen om de huidige meldinfrastructuur en voorzieningen voor sociale veiligheid in kaart te brengen en om de cao- tekst beter en inclusiever te maken. De cao kent een looptijd van 18 maanden, van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025.

Voor wie nog geen lid is van de vakbond: werknemers die in oktober (‘de maand van de vakbond’) lid worden, krijgen door de HU 100 euro vergoed voor het eerste jaar lidmaatschap. Dat kost nu 106,56 euro per jaar of 148,20 –  afhankelijk van hoeveel je verdient.

Bezuinigen

De huidige cao liep van 1 april 2023 en houdt 30 juni op. Gemiddeld gingen werknemers er afgelopen jaar met 10 procent op vooruit. Daarnaast kregen medewerkers in september een eenmalig bedrag van 833 euro. En er werd besloten dat docentenfuncties waarvoor de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) en een Basiskwalificatie Examinering (BKE) zijn vereist, voortaan in schaal 11 moesten komen te zitten. Dat is nog niet overal gelukt, maar de hogescholen krijgen extra tijd om dat verder in te voeren.

Dat de vette jaren waarin de HU geld overhield voorbij zijn, was al bekend. Als een van de oorzaken noemde de directeur Finance de stijgende loonkosten. Die blijven met deze cao nog verder stijgen en dat vergroot de kans op bezuinigingen.

 De cao kwam tot stand na onderhandelingen tussen de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties Algemene Onderwijsbond, FNV Onderwijs & Onderzoek, onderdeel van FNV, FvOv en CNV Onderwijs. Nu moet hun achterban er nog mee instemmen.