Nieuws

Nieuwe cao hbo: twee procent loonsverhoging en bonus van 880 euro

Foto: Pixabay

Een eenmalige uitkering van 880 euro in november van dit jaar en per 1 februari 2022 een loonsverhoging van 2 procent. Dat zijn twee afspraken uit het principeakkoord cao hbo dat de werkgevers en vakbonden hebben afgesloten. Ook is er aandacht voor de werkdruk.

De nieuwe cao heeft een korte doorlooptijd van 1 januari 2021 tot 1 april 2022. Dat heeft te maken met de onzekere financiering vanuit het Rijk en de ontwikkelingen van de pensioenen.

‘Dat percentage loopt goed in de pas met de cao-akkoorden in het mbo en de universiteiten’, stelt Douwe van der Zweep, bestuurder van de Algemene Onderwijsbond op de site van de AOb. De pensioenpremies stijgen en daarom was er geen ruimte voor meer salarisgroei. ‘We zijn uiteindelijk op een percentage uitgekomen waar iedereen mee kan leven.’

Coronacrisis en digitaliseren

In de cao is ook aandacht voor de werkdruk. ‘De werkdruk in het hbo is al enige jaren achtereen een serieus punt van zorg voor zowel werknemers als voor werkgevers’, staat in de overeenkomst. ‘Hogescholen pakken werkdruk bij de bron aan door het herontwerp van het onderwijs en het curriculum te toetsen aan de principes van doceerbaarheid, organiseerbaarheid, studeerbaarheid en betaalbaarheid’, zo staat in de cao.

De coronacrisis en digitalisering van de werkzaamheden leidden tot extra werkdruk. Hogescholen gaan de beleidsplannen over werkdruk ‘herijken en aanpassen’. Ook het beeldschermwerk komt aan bod, zoals het maximaal aantal uren en de beschikbaarheid van werkplekken voor online werken. Er komen afspraken over het recht op onbereikbaarheid, inclusief mail en telefoon, en een nadere invulling van privétijd en pauzes.

Realistische taakopdrachten

Verder dienen hogescholen een regeling in het leven te roepen zodat medewerkers op een verantwoorde manier thuis kunnen werken. De werkplek moet goed ingericht worden en een thuiswerkvergoeding beschikbaar komen. Medezeggenschapsraden gaat toetsen of het personeel ‘realistische taakopdrachten’ krijgt.

Nieuwe docenten moeten goede begeleiding krijgen terwijl oudere werknemers de gelegenheid moeten krijgen om vitaal de AOW-leeftijd te kunnen bereiken.

Ook interessant: Troostkleding: post-rockdown looks & studentenstijl op de HUhttps://trajectum.hu.nl/troostkleding-post-lockdown-looks-studentenstijl-op-de-hu/