Nieuws

Nieuwe opleiding Schuldhulpverlening

Foto: Pixabay

Het lectoraat Schulden en Incasso van de HU ontwikkelt in samenwerking met drie andere hogescholen een eenjarige deeltijdstudie Schuldhulpverlening op masterniveau. In het voorjaar van 2019 gaat de studie met een testgroep van start.

Bijna één op de vijf huishoudens kampt momenteel met schulden. Vorig jaar meldden zo’n 95.000 mensen zich bij schuldhulpverlening. Het blijkt, dat 2,5 miljoen huishoudens over te weinig spaargeld beschikken. Door een groeiend aantal mensen met schulden, is er meer behoefte aan schuldhulpverleners, budgetcoaches, gespecialiseerde juridisch medewerkers en aanverwante beroepen groeit.

De hulpverleners hebben tot nu toe vaak een hbo-diploma: Social Work of Sociaal Juridische Dienstlening. Ook bieden commerciële opleiders als NCOI en post-hbo-opleidingen (‘Word in slechts 4 maanden schuldhulpverlener’) cursussen aan. Maar een master Schuldhulpverlening ontbreekt. Terwijl er veel behoefte bestaat aan meer verdieping in het vak, stellen de oprichters van de opleiding.

Lector Nadja Jungmann

Waaruit blijkt die behoefte?
Professionals en schuldhulporganisaties geven aan, dat de meeste professionals goed op de hoogte zijn van één van aspect van schuldhulpverlening, maar de nodige brede kennis missen die nodig is. Daarin moet de master voorzien. Aldus initiatiefnemer Susanne de Zwart, projectleider scholing bij Schouders Eronder.

Waarom een master?
Binnen de hogescholen bestaan al opleidingsmogelijkheden, zegt Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij de HU. ‘Wat mij betreft is er geen complete bachelor Schuldhulpverlening nodig’, oppert ze. De initiatiefnemers zoeken juist samenwerking met de betreffende opleidingen van hogescholen.

Hoe ziet de opleiding eruit?
De studie telt 30 EC (studiepunten). Dat is de helft van de 60 studiepunten van één jaar bachelor of master. De studenten volgen het onderwijs in deeltijd en doen er een jaar over. Zij combineren het met een baan in de schuldhulpverlening. In het voorjaar van 2019 gaat een testgroep van 15 studenten van start; deze studenten kunnen gratis of tegen een goedkoop tarief de studie volgen. Vanwege de centrale ligging is als standplaats Hogeschool Utrecht uitgekozen. Bij een grote instroom zijn op termijn meerdere lesplaatsen mogelijk.

Wat leren de studenten?
Meer kennis over de juridische kant van schuldenproblematiek. Verdieping in vakken als sociale psychologie en hersenwetenschappen. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: hoe komt het dat mensen met financiële problemen vaak bij de dag leven en afspraken niet nakomen? In een master is onderzoek een belangrijk onderdeel. Deze vaardigheden komen van pas in hun werk. Jungmann: ‘De sector werkt veel met korte pilots. Vaak wordt op gevoel besloten om ermee te stoppen of door te gaan. Wij willen de studenten leren om op basis van de feiten te beoordelen of zo’n pilot werkt of niet.’

Waarom niet een volledige master?
Dat heeft een praktische reden. Schouders Eronder krijgt voor een beperkt aantal jaren subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Binnen die tijd moet de opleiding opgezet worden. Jungmann: ‘Het idee is: als wij eerst een opleiding ontwikkelen op masterniveau, dan kunnen we er in de tweede fase een officiële master van maken en het laten accrediteren.’

Wie zijn de betrokkenen?
Vier hogescholen werken in een consortium aan de opleiding: naast de HU, de Hogeschool van Amsterdam, Saxion en de Hanzehogeschool. Wat opvalt is dat er geen opleiding van de HU meedoet. Dit betekent dat het lectoraat Schulden en Incasso samen met deze hogescholen meewerkt aan het curriculum, maar dat HU-docenten niet lesgeven. Terwijl de studenten hier wel les krijgen.

Jungmann hierover: ‘De HU wilde ook vanuit het onderwijs meedoen. Er moest echter een formele beslissing genomen worden in een te kort tijdsbestek voor besluitvorming. Bij mijn weten zijn er geen specifieke opleidingen gekoppeld. Er moest binnen heel korte tijd een ja komen, zonder dat duidelijk was wat de financiële risico’s waren.’

Esther Verboon, directeur van het Instituut voor Recht, zegt dat het verzoek hieraan mee te werken op een laat moment kwam: ‘Vanwege de korte termijn was het niet haalbaar er in te stappen. Daarnaast bevatte de aanbesteding enkele risicovolle elementen. Zo zijn de deelnemende hogescholen hoofdelijk aansprakelijk en wordt gevraagd om je voor langere tijd te verbinden aan het initiatief. Ook was niet duidelijk wat de instroom van studenten zou zijn. Hoewel het binnen ons profiel past, hebben we voor nu ervan af moeten zien.’

Is er al veel animo?
Jazeker. ‘Het loopt storm. Er zijn tientallen mensen die interesse getoond hebben voor de testgroep’, meldt Susanne de Zwart. De organisatie is bezig met het opstellen van criteria waaraan studenten moeten voldoen.