Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht HU

Guus van Montfort neemt per 1 augustus 2015 het voorzitterschap over van Paul de Krom.

Guus van Montfort neemt per 1 augustus 2015 het voorzitterschap over van Paul de Krom. De laatste blijft als lid, maar moet het voorzitterschap neerleggen wegens een ander voorzitterschap. 

Guus van Montfort is op dit moment bestuursvoorzitter van Actiz, brancheorganisatie voor zorgondernemers. Daarnaast heeft hij aan de Universiteit Twente een aanstelling als bijzonder hoogleraar Bedrijfseconomie, Zorg en Medische Technologie.

Na zijn studie econometrie in Tilburg was hij onder meer 25 jaar werkzaam bij het Nationaal Ziekenhuisinstituut, waarvan tien jaar als algemeen directeur. Ook is hij directeur geweest van Achmea Zorg, tot 2007. Daarnaast heeft hij veel toezichthoudende functies vervuld bij zorginstellingen en diverse landelijke bestuursfuncties en commissielidmaatschappen, zo staat op zijn profielpagina van de Universiteit Twente. 

Daarnaast is hij plaatsvervangend raadslid van de SER namens MKB Nederland. Hij was als hoogleraar verbonden aan Katholieke Universiteit Brabant en Erasmus Universiteit.  Met name zijn ervaring in het onderwijs en zijn bestuurlijke ervaring maakt hem volgens de Raad van Toezicht (RvT) uitermate geschikt als voorzitter. Zijn aanstelling geldt voor een periode van vier jaar.

Paul de Krom
De RvT heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en de algemene gang van zaken in de hogeschool. Ook staat de RvT het bestuur met raad ter zijde.

Overigens blijft terugtredend voorzitter Paul de Krom lid van de Raad van Toezicht. Hij is pas voorzitter sinds mei 2014, maar legt deze functie neer. Dat doe hij omdat het wettelijk niet is toegestaan om deze rol te combineren met een voorzitterschap van een organisatie in het publieke domein. Paul de Krom is per 1 maart 2015 benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van TNO.

Meer over de Raad van Toezicht op de HU-site.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...