Nieuws

Academische pabo van start

Studenten in Utrecht kunnen vanaf september hun bachelor onderwijskunde en tegelijkertijd hun lesbevoegdheid voor het basisonderwijs halen. De opleiding is een gezamenlijk initiatief van Universiteit en Hogeschool Utrecht.

Reden voor dit gezamenlijke plan komt voort uit de behoefte om het niveau van leerkrachten inhet basisonderwijs op te krikken. Studenten die voor deze gecombineerde opleiding kiezen, hebben na vier jaar zowel kennis die nodig is voor het leraarschap als academische kennis en vaardigheden. Studenten ontvangen na vier jaar twee bachelordiploma’s.

Zowel hogeschool als universiteit denken hiermee een aanzet te geven voor een kwaliteitsimpuls voor het basisonderwijs. Het plan sluit aanbij de aanbevelingen uit het rapport ‘Leerkracht’ onder leiding van Alexander Rinnooy Kan. De commissie kreeg de opdracht van minister Plasterk een oplossing te vinden voor het dreigende lerarentekort. Het project is uniek in Nederland. (JR)