Nieuws

Apart rekenexamen voor alle scholieren

Het ministerie wil middelbare scholieren die eindexamen doen een rekentoets laten afleggen. Het is nog niet bekend hoeveel gewicht de toets krijgt.

Het voorstel maakt deel uit van een omvangrijk plan om het taal- en rekenniveau van leerlingen te verhogen. Over dat niveau zijn de laatste jaren veel klachten. Niet alleen bij de hogescholen, waar veel onderwijzers in spe moeite hebben met taal- en rekenen, maar ook op de universiteit.

De komende jaren worden vier zogenaamde ‘referentieniveaus’ voor taal en rekenen ingevoerd die vastleggen wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van het basisonderwijs, vmbo, havo, mbo en vwo.

Middelbare scholieren die in 2014 examen doen, krijgen er als eersten mee te maken. Ook leerlingen zonder wiskunde in het profiel moeten een apart rekenexamen afleggen. Een aantal scholen gaat er volgend jaar mee experimenteren.