Nieuws

Associate degrees positief beoordeeld

De nieuwe tweejarige hbo-opleidingen hebben ‘een duidelijke aantrekkingskracht’ op mbo’ers en werkenden. Maar de instroom laat nog te wensen over.

De eerste ad-programma’s gingen in 2006 van start, nu lopen er al 55, waaronder vijf aan de HU: schrijftolk, eventmanager, intercedent, assistent marketeer en chemische technologie.Het associate degree, de opvolger van het in 2002 afgevoerde kort-hbo, moet het gat dichten tussen mbo-4 en hbo-bachelor. De ad-programma’s mikken vooral op werkenden en mbo’ers. Zij zien een vierjarige hbo-opleiding vaak niet zitten

De tussenevaluatie van SEO in opdracht van het ministerie van OCW, is positief. De doelgroep wordt bereikt: ongeveer de helft van de ad-studenten komt uit een werksituatie, een kwart rechtstreeks uit het mbo. De ad’ers zelf zijn tevreden: ruim tachtig procent zou opnieuw voor een ad kiezen, de meesten voor hetzelfde programma.

De vrees van sommigen dat door de ad’s de instroom in de hbo-bacheloropleiding zou afzwakken, lijkt ongegrond. Hoewel de helft van de ad’ers voor de hbo-bachelor had gekozen als de ad-optie er niet was geweest, wil zestig procent alsnog ‘zeker’ doorstromen naar de bachelor, vijftien procent doet dat waarschijnlijk. Van de ad’ers die eerst niet van plan waren een bacheloropleiding te volgen wil veertig procent dat na het behalen van het ad-programma toch. Nog eens tien procent acht dat zeer waarschijnlijk.

In totaal stonden vorig studiejaar 2096 studenten bij ad’s ingeschreven, gemiddeld minder dan veertig studenten per ad. Van de 55 lopende ad’s had de helft twintig studenten of minder, een kwart minder dan tien.