Nieuws

Balkenende wil ’tandje erbij’ in hbo

Een gezond en sterk Nederland kan volgens premier
Balkenende niet zonder hbo, dat een belangrijke emancipatoire rol speelt. Wel
zouden de hogescholen meer eisen moeten stellen aan hun studenten en hun meer ‘binding’ moeten bieden.

‘Eén op de vijftig studenten in het hbo ervaart een hoge werkdruk’, hield
Balkenende het jaarcongres van de HBO-raad op donderdag 24 april voor. En na een
veelbetekende stilte: ‘De andere 49 hebben daar geen last van. Meer dan de helft
van de hbo-studenten zegt zich niet uitgedaagd te voelen. Slechts één op de vijf
hbo’ers is zeer gemotiveerd.’

De minister-president signaleert een negatieve spiraal in het hbo: het
aantal bestede studie-uren neemt af, studenten verliezen een deel van hun
motivatie, opleidingen gaan zich op de middelmaat richten. “Het is tijd dat we
deze spiraal doorbreken. Er mag een tandje bij in het hbo.”

Studenten moeten het beste uit zichzelf halen en hogescholen moeten hen
meer uitdagen, onder meer door het aantal contacturen te vergroten. Vooral in de
propedeuse is de binding tussen student en opleiding nu vaak te gering, met een
hoge studieuitval als gevolg. ‘Met los zand is het moeilijk taarten bakken.’

De premier sloot de ogen niet voor het lage taal- en rekenniveau waarmee
eerstejaars het hbo inkomen. ‘Dat vermindert hun kansen aanzienlijk.’ De
vooropleidingen moeten die trend zien te keren. De doorstroom naar het hbo kan
intussen verbeteren door de hindernissen voor het stapelen van
beroepsopleidingen weg te nemen. Dat kan er voor zorgen dat meer kinderen van
laagopgeleide ouders tot het hoger onderwijs doordringen.

Vragen naar de kosten van de intensivering van het onderwijs wimpelde
Balkenende weg. Begin dit jaar liet het hbo weten dat het vele miljoenen tekort
kwam om de ambitieuze onderwijsagenda van het kabinet te realiseren. Ook de
‘opbrengst’ van het Actieplan Leerkracht was teleurstellend: van het miljard
extra voor de leraren krijgen de hogescholen 26 miljoen euro.