Nieuws

Beveiligers bij tentamens Vrije Universiteit

De economische faculteit van de
Vrije Universiteit zet beveiligers in om tentamens in goede orde te laten
verlopen. Want het moet maar eens afgelopen zijn met fraude door
studenten.

De faculteit heeft recentelijk zijn tentamencode aangescherpt. Studenten
moeten ruim van tevoren aanwezig zijn en mogen tijdens het tentamen niet meer
naar het toilet. ‘We hebben geconstateerd dat er gefraudeerd wordt en dat willen
we voorkomen’, zegt onderwijsdirecteur Peter Sneep van de faculteit.

Dat kan conflicten opleveren. ‘We moeten het niet overdrijven’, aldus
Sneep, ‘maar er zijn studenten geweest die zich op zijn minst "intimiderend"
hebben gedragen tegenover docenten. Dan waren ze het bijvoorbeeld niet eens met
de plek die ze toegewezen kregen.’

De beveiligers dragen wel een embleem en een oortje, maar het zijn geen
uitsmijtertypes, zegt Sneep. ‘Het zijn professionele evenementenbegeleiders, die
bijvoorbeeld ook tijdens een Europese top kunnen worden ingezet. Ze weten hoe
het hoort en stralen rust uit.’

Dit alles onder het motto: voorkomen is beter dan genezen. Of zoals Sneep
het samenvat: ‘Si vis pacem, para bellum.’ Als u vrede wilt, bereid u dan voor
op oorlog.