Nieuws

Bezwaar tegen moslima die geen hand geeft

De aanstelling van een medewerkster die vanwege haar geloof mannen geen hand geeft, wekt de wrevel bij enkele docenten van de School voor Journalistiek

De betreffende persoon werkt sinds september bij het Facultair Bureau Onderwijs. Via een mail aan docenten liet zij weten geen handen te schudden met mannen, maar deze collega’s te begroeten met de hand op het hart. Met dit bericht wilde de moslima vervelende situaties tijdens de kennismaking voorkomen.

Docent Michiel Smis voelt zich hierdoor gediscrimineerd. ‘Louter vanwege het feit dat ik man bent weigert ze mij de hand te schudden. Ik kan me niet voorstellen dat de directie het accepteert als iemand geen hand geeft aan een jood, homo of een zwart iemand.’ Hij en enkele ander medewerkers hebben hun klacht meegedeeld aan het management van de faculteit Communicatie en Journalistiek.

Smis is overtuigd voorstander van diversiteit binnen het onderwijs en ondersteunt de emancipatie van moslima’s. Daarnaast is hij pleitbezorger van vrijheid van godsdienst en meningsuiting. ‘Maar we moeten elkaar gelijk behandelen. Het hoort tot de norm dat we elkaars handen schudden. Voor iemand die dat op deze gronden weigert is volgens mij geen plek in deze organisatie.’

Désirée Majoor, directeur van de faculteit Communicatie en Journalistiek, zegt in een reactie dat de medewerkster vooraf aan het sollicitatiegesprek haar gedrag ten aanzien van mannen heeft gemeld. Zij is goed gekwalificeerd voor de functie en heeft een prettige en open houding. ‘Er is geen sprake van dat zij contact vermijdt. Zij kiest er alleen voor om mannen anders te begroeten. Dat belemmert haar functioneren niet.’