Nieuws

Proctoring mag nog wel bij de toelatingstest voor 21-plussers

Archieffoto Kees Rutten

De toelatingstest voor mensen die zonder de vereiste vooropleiding aan de HU willen studeren, gebeurt nog steeds via online proctoring. Die toets-aanpak is echter bij geen enkele HU-opleiding toegestaan. Na herhaaldelijke vragen in de Hogeschoolraad hierover blijkt nu dat het college van bestuur een uitzondering heeft gemaakt voor Bureau Inschrijving.

Online proctoring is binnen de HU (en daarbuiten) voor de zomervakantie in 2020 op grote schaal ingevoerd. Dat leek noodzakelijk omdat de hogeschool vanwege corona op digitaal onderwijs was overgegaan. De gebouwen waren voor studenten gesloten, dus konden ze er ook geen tentamens maken. Het was bedoeld als een tijdelijke noodmaatregel, om een dreigende studieachterstand bij de studenten te beperken.

Met proctoring konden studenten thuis op de eigen laptop wel die tentamens maken. Zij moesten een programma downloaden waardoor zij in de gaten werden gehouden door onder meer de camera en microfoon van de computer. Er ontstond veel kritiek op deze gang van zaken vanwege de privacy. De rechter gaf in een rechtszaak van studenten tegen de Universiteit van Amsterdam uiteindelijk toch toestemming voor proctoring. Ook de Hogeschoolraad (HSR) gaf een positief advies voor proctoring, maar dan wel als tijdelijke maatregel.

Op 22 september én eind oktober vroeg een HSR-lid tijdens een gezamenlijke vergadering met het college van bestuur om meer informatie over de gang van zaken met proctoring bij de 21+ toelatingstest. Collegevoorzitter Jan Bogerd zegde toe dit uit te zoeken, maar de HSR heeft tot nog toe geen bericht gehad. HU-woordvoerder Seger Pijnenburg zegt desgevraagd dat het college vooralsnog toestemming heeft gegeven aan Bureau Inschrijving om proctoring in te blijven zetten. Het college is hierover in gesprek met de HSR, zegt hij.

Woordenschat en rekenvaardigheid

‘De afname van het 21+ toelatingsonderzoek gebeurt nog steeds met proctoring’, vertelt ook een medewerkster van Bureau Inschrijving. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van deze test. Hiervoor kunnen mensen die 21 jaar of ouder zijn zich aanmelden als ze niet over de juiste vooropleiding beschikken.

Het toelatingsonderzoek gaat na of kandidaten beschikken over voldoende woordenschat en rekenvaardigheid en of zij logisch kunnen redeneren. Wie voor de test (en eventueel een vaktoets) slaagt, kan starten met een bachelor of associate degree aan de HU of een andere hogeschool. Het 21+ toelatingsonderzoek wordt in opdracht van de HU sinds 2018 afgenomen door het psychologisch adviesbureau NOA in Amsterdam.

Jaarlijks doen er naar schatting zo’n duizend 21-plussers mee aan dit toelatingsonderzoek. Voor de corona-uitbraak kwamen zij naar de hogeschool om de testen te maken in de toetslokalen van de HU. Maar na de gedwongen omschakeling naar online onderwijs in maart 2020 gebruikte ook NOA – in navolging van de HU – proctoring voor de toetsen.

Weer fysiek onderwijs

Eind oktober 2020 meldde collegevoorzitter Jan Bogerd aan de Hogeschoolraad (HSR) dat proctoring met ingang van februari 2021 niet meer is toegestaan. De HU ging weer geleidelijk open, tentamens waren al mogelijk in de gebouwen en vanaf eind april konden alle studenten een dag in de week fysiek onderwijs volgen. In september volgde de gehele opening van de gebouwen voor studenten.

De aankondiging om met proctoring te stoppen, kwam voor veel leden van de HSR als een verrassing. HSR-voorzitter Annette Wind destijds: ‘Volgens mij zijn er opleidingen en instituten die het graag willen verlengen. Ik ben benieuw in hoeverre hier naar wordt geluisterd.’ In juli werd nog eens benadrukt dat opleidingen terughoudend moesten omgaan met proctoring. Opleidingen mogen het middel alleen inzetten als het niet anders kan.

Maar nu blijkt dus dat adviesbureau NOA voor Bureau Inschrijving is doorgegaan met proctoring. Volgens de medewerkster van Bureau Inschrijving vallen de toelatingsonderzoeken niet onder de onderwijs- en examenregeling, in tegenstelling tot de toetsen van de opleidingen. ‘Het is aan ons op welke manier wij de test inrichten’, zegt ze.

Kandidaten in het buitenland

De kritiek op proctoring is hier niet aan de orde, meent zij. ‘Kandidaten zijn juist blij dat ze niet naar de HU hoeven te reizen. En voor Bureau Inschrijving is het ook prettiger. Het is bijvoorbeeld lastig om in tentamentijd en daarbuiten voldoende beschikbare toetslokalen te vinden. Ook is de test via proctoring toegankelijk voor kandidaten in het buitenland.’

Daarbij is het makkelijker om per jaar meer toelatingsonderzoeken te organiseren. Dat is nodig omdat opleidingen steeds vaker meerdere instroommomenten per jaar krijgen. Het aantal afnames van de 21+ toelatingsonderzoek is de afgelopen jaren verhoogd van vijf naar acht keer per jaar. ‘Ook is Bureau Inschrijving tevreden over de uitvoering en er zijn geen klachten van kandidaten over de huidige afname’, zegt de medewerkster.