Nieuws

De hogeschool wil stoppen met online proctoring, maar de HSR vindt het wat snel gaan

Foto: Kees Rutten

Het afnemen van tentamens met online proctoring (surveillance door de computer) is per 1 februari niet meer toegestaan. Omdat de gebouwen van de HU open zijn, kunnen daar zoveel mogelijk toetsen plaatsvinden. Deze mededeling van collegevoorzitter Jan Bogerd verbaasde het gros van de leden van de Hogeschoolraad (HSR).

Met proctoring maken studenten thuis tentamens (zoals kennistoetsen) terwijl de software, microfoon en camera van de computer bijvoorbeeld verdachte oogbewegingen en toetsaanslagen registreert. Die zouden in bepaalde gevallen kunnen wijzen op fraude.

Online proctoring is bij de HU voor de zomer ingezet als noodmaatregel omdat de gebouwen van de HU sinds half maart dichtgingen vanwege de corona-uitbraak. Het is een van de manieren om de studievoortgang te continueren. De HSR heeft hier destijds een positief advies over gegeven en ook voor een verlenging met de eerste twee blokken in het huidig studiejaar. Maar dat dit impliciet betekent dat het met ingang van blok C stopt, realiseerden veel raadsleden zich kennelijk niet.

Inbreuk op de privacy

De inzet van proctoring leidde tot flinke kritiek vanwege de inbreuk op de privacy. Deze vorm van toetsen leidde ook tot Kamervragen en rechtszaken. Onlangs kwam de methode weer in het nieuws door storingen bij de Universiteit van Amsterdam. ‘Er leven nogal wat nadelen aan proctoring’, zei collegevoorzitter Bogerd. ‘We hebben er inmiddels een alternatief voor, namelijk tentamens in onze gebouwen die inmiddels weer open zijn.’

Maar deze keuze kwam voor een deel van de HSR-leden dus toch als een verrassing. Sommigen maakten alsnog bezwaar omdat studenten soms bijvoorbeeld door corona-quarantaine niet naar de HU kunnen komen.

Andere vormen van toetsen

Bogerd herhaalde dat dit valt op te lossen door te kiezen voor andere vormen van toetsen. In het toetskader uit 2017 van de HU staat dat de opleidingen op zoek moeten naar andere vormen van tentamens, zoals formatief toetsen waarbij studenten feedback krijgen over hun vorderingen. Dit komt dan in plaats van de kennistoetsen waarbij studenten punten krijgen toebedeeld. Voor het hervormen van de toetsing krijgen instituten geld toegewezen.

HSR-voorzitter Annette Wind wijst erop dat het voornemen om te stoppen met online proctoring alleen nog is besproken met het dagelijks bestuur van de Hogeschoolraad (het zogenaamde agenda-overleg met het college van bestuur). Het onderwerp is dus niet met de gehele raad aan de orde geweest. ‘Volgens mij zijn er opleidingen en instituten die het graag willen verlengen. Ik ben benieuw in hoeverre hier naar wordt geluisterd’, zei zij.

Geen onderzoeken gezien

Ze vind het ook ‘ingewikkeld’ dat er een uitgebreid proctoring-reglement is opgesteld waaruit blijkt dat op deze manier toetsen zorgvuldig is. Wind: ‘Terwijl enkele maanden later opeens wordt gezegd dat we ermee stoppen omdat die zorgvuldigheid tegenvalt. Daar hebben we ook nog geen onderzoeken van gezien. We hebben ook geen duidelijk beeld van welke instituten met proctoring door willen gaan. Die informatie zouden we graag willen krijgen.’

Collegevoorzitter Jan Bogerd bevestigde op vragen vanuit de raad dat online proctoring wel van stal gehaald kan worden als de HU-gebouwen weer op slot moeten bij een complete lockdown.

Ook interessant: Amerikaanse verkiezingen: ‘Misschien stapt Trump uit de navo’