Nieuws

HU gaat online toetsen afnemen met Proctorio

Archieffoto: Femke van den Heuvel

De HU gaat voor online tentamens het systeem van Proctorio gebruiken. De camera en de microfoon van de studentcomputer detecteert opvallend gedrag dat kan duiden op fraude. De eerste tentamens met deze vorm van proctoring zijn al afgenomen.

De keuze voor het Amerikaanse bedrijf Proctorio maakte de hogeschool vorige week bekend. Voorafgaand aan de beslissing onderzocht de hogeschool de privacy en security.

Het afstandstoetsen is een tijdelijke maatregel en wordt alleen ingezet als er geen alternatieven voorhanden zijn, zoals bij sommige kennistoetsen. De HU wil hiermee de studieachterstand zoveel mogelijk beperken.

Proctorio gebruikt de webcam van de studentcomputer om het gedrag en het gezicht te observeren, audio om geluiden op te nemen en maakt opnames van het scherm. Docenten bekijken de opnames in een later stadium en zij beoordelen of er sprake is van fraude. ‘Belangrijk is dus dat niet het systeem maar een persoon de beoordeling doet’, schrijft de HU. Na vier weken verwijdert Proctorio alle beelden.

Alternatief

Van verschillende kanten is kritiek geuit op deze vorm van online proctoring. Het zou een grote inbreuk zijn op de privacy van studenten. Studenten zouden deze manier van online toetsen moeten kunnen weigeren, waarna de instelling een alternatief moet bieden. De afgelopen maanden zijn er verschillende petities tegen online proctoring gestart. Vorige week begonnen studenten uit de Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht een petitie.

De hogescholen Leiden en Avans zetten om principiële redenen geen afstandstoetsen in. Studenten uit studentenraden spanden een kort geding aan tegen de Universiteit van Amsterdam om de inzet van Proctorio tegen te gaan, meldt UvA-website Folia. Vorige week was de zitting en deze week komt de uitspraak van de rechter.

Privacytips

Ook voert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een onderzoek uit naar de manier waarop universiteiten en hogescholen omgaan met persoonsgegevens bij online proctoring en videobellen, schrijft Folia. Het AP publiceerde een lijst met privacytips voor digitaal onderwijs.

Op 11 juni begint om 11.30 uur een webinar over online proctoring aan de HU. Hierin komen de werking van Proctoria en de resultaten van de pilot aan bod.

Meer informatie over online proctoring aan de HU.

Ook interessant: Digitaal kennismaken op de HU: ‘Anders, maar het werkt ook’