Kort

Weer Kamervragen over online proctoring

Is het ‘onacceptabel’ dat studenten meekijksoftware of andere ‘spionagesoftware’ moeten installeren om tentamens te kunnen maken? De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteldaan de ministers van Onderwijs en van Binnenlandse Zaken. Die gaan over online proctoring bij tentamens op hogescholen en universiteiten. Eerder stelde de VVD ook al Kamervragen over dit onderwerp.

Maar liefst 21 vragen vuurde de Partij voor de Dieren op de ministers af over proctoring. Aanleiding was de uitzending van EenVandaag op 22 september. Daarin komt een student aan het woord die weigert de software te installeren. Ook willen de indieners weten wat de ministers doen om onderwijsinstellingen te helpen bij het veilig afnemen van tentamens.