Nieuws

Brandveiligheid studentenpanden slecht

Studentenhuizen moeten brandveiliger worden, vindt minister Van der Laan. Vooral particuliere verhuurders hebben weinig ‘kennis en kunde’ over brandveiligheid, maar ook veel studenten weten er amper wat vanaf.

Dat schrijft minister Van der Laan (wonen, wijken en integratie) in een brief aan de Tweede Kamer. Uit een inspectie van 95 studentenpanden en een enquête onder 648 studenten blijken verhuurders en studenten zich onvoldoende bewust van de risico’s van brand. Ze doen daarom weinig om de brandveiligheid te verbeteren, stelt de VROM-inspectie.

Ruim de helft van de geïnspecteerde panden voldeed niet aan de belangrijkste regels. Bij een tiende van de panden was de situatie zo onveilig dat er meteen maatregelen moesten worden genomen.  Om de kennis over brandveiligheid te vergroten gaat minister Van der Laan nieuw voorlichtingsmateriaal ontwikkelen in samenwerking met gemeenten, brandweer en verhuurders. De inspectie zal gemeenten ook stimuleren om gericht aandacht te besteden aan de brandveiligheid van studentenpanden.

In de enquête erkennen studenten dat ze niet goed op de hoogte zijn van brandveiligheid. Zo weten ze vaak niet met welk middel ze welke soort brand moeten blussen, of hoe ze een blusmiddel moeten gebruiken. Een kwart van de geënquêteerden zegt vrijwel niets te weten over de brandveiligheid in het eigen studentenhuis. 

Dat is nog niet zo gek als je ziet dat driekwart van de studenten naar eigen zeggen nooit voorlichting kreeg over brandveiligheid. De minister wil studenten daarom al tijdens de introductiedagen of via studentenverenigingen voorlichten. Om erachter te komen of dat helpt, zal het ministerie de brandveiligheid in 2012 opnieuw onderzoeken.