CDA overweegt hoog collegegeld voor masterfase

Een belangrijke stroming binnen het CDA wil studenten een kostendekkend collegegeld laten betalen voor hun universitaire masteropleidingen. Dat kan oplopen tot 15 duizend euro. De CDA-jongeren zijn mordicus tegen, maar de HBO-raad ziet er wel wat in.

Het CDA-plan kwam afgelopen zaterdag uitgebreid in het nieuws. Maar volgens partijvoorlichter Marcel Meijer is er nog niets definitief. ‘In het conceptverkiezingsprogramma staat alleen te lezen dat het CDA meer ruimte wil bieden aan collegegelddifferentiatie. Daarop zijn er door leden allerlei amendementen ingediend, waaronder het voorstel voor een kostendekkend collegegeld voor masteropleidingen. Het partijbestuur komt nog met een advies aan de leden en dat gaat waarschijnlijk wel die kant op. Maar: de leden beslissen.’
Jongerenafdeling CDJA heeft geen goed woord over voor het plan en noemt het een verkeerd gekozen maatregel die moet voorkomen dat oudere kiezers bezuinigingen op hun bord krijgen. ‘Een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet’, aldus het CDJA. ‘Het CDA moet haar huiswerk overdoen en studeren op een fatsoenlijk plan dat het hoger onderwijs optimaal toegankelijk houdt.’

Vice-voorzitter Maarten Neuteboom laat weten dat zijn CDJA de partijleden zal proberen te overtuigen van de onzin van het voorstel. ‘Het CDA was van de drie grote partijen altijd het meest terughoudend als het om marktwerking en topcollegegeld in het hoger onderwijs gaat. Wat ons betreft blijft dat ook zo.’ Of dit gaat lukken is de vraag: ‘Als het plan wordt overgenomen door het partijbestuur, dan wordt het voor ons een lastig verhaal.’
Volgens Neuteboom komt het plan voor de collegegeldverhoging uit de koker van de commissie die het partijprogramma schreef. ‘Maar uiteraard stond het zo niet in het conceptprogramma dat in augustus verscheen.’

Studentenorganisatie ISO zou het schandalig vinden als de rekening voor de eindfase in het hoger onderwijs volledig bij de student komt te liggen. ‘Daarbij komt dat de universitaire bachelor door werkgevers nog nauwelijks wordt erkend als startkwalificatie’, aldus voorzitter Sebastiaan den Bak.
Universiteitenkoepel VSNU heeft nog niet gereageerd op het plan, maar de HBO-raad wel. ‘Ik heb aan het begin van dit jaar al eens gepleit voor meer collegegelddifferentiatie in de masterfase’, zegt voorzitter Doekle Terpstra. ‘Het is mooi dat het CDA dit idee nu lijkt over te nemen.’
Hij stelt echter voorwaarden: ‘Je kunt zoiets niet van de ene op de andere dag invoeren, anders wordt het een chaos. Studenten moeten bovendien de mogelijkheid krijgen om de meerkosten te kunnen lenen. Daarnaast moet het geen bezuinigingsoperatie worden: het gaat om extra geld voor het hoger onderwijs. Bovendien moet het rijk de maatschappelijk relevante masteropleidingen blijven bekostigen, zowel in het hbo als in het wo.’ (HOP)

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...