CMR niet akkoord met nieuwbouw Amersfoort

De centrale medezeggenschapsraad (CMR) wil eerst een nadere toelichting op de plannen voor de nieuwbouw voor de HU Amersfoort. In afwachting daarvan stemt de raad nog niet in met het voorgenomen besluit van het college van bestuur.

Dat besloot een meerderheid van de CMR dinsdagmiddag 21 november, waar het voornemen tot nieuwbouw ter instemming voorlag. Het totale budget voor de bouwplannen aan de Amsterdamseweg bedraagt 35 miljoen euro.
De hogeschool heeft verschillende opleiding in Amersfoort, die nu op twee locaties zijn gehuisvest. Omdat die om verschillende redenen niet meer voldoen, wil het college de opleidingen in een nieuw gebouw samenvoegen. Ook is het de bedoeling om enkele nieuwe opleidingen in Amersfoort te starten.
De studentenpartij Must en personeelsfractie AbvaKabo/AOB vinden dat er nog onduidelijkheden zijn in de onderbouwing van het college. Zo zetten de fracties vraagtekens bij de groei van het studentenaantal tot drieduizend op de korte termijn. Tevens vraagt de raad zich af in hoeverre er toestemming van het ministerie komt om de opleidingen in Amersfoort te mogen starten. De personeelsfractie HU 2000+, een minderheid in de CMR, is wel akkoord met de nieuwbouwplannen.
(GR)

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...