Commissie buigt zich over geschil functiehuis

Ligt met het plan van aanpak het nieuwe functiegebouw van de HU vast en is de invoering daarna een louter technische operatie? Of voert het college van bestuur (CvB) hiermee een bepaald beleid uit? Dat is voor de geschillencommissie de kernvraag van het conflict tussen het college en de centrale medezeggenschapsraad (CMR).

Dat dilemma opperde Ben Vermeulen, hoogleraar staats- en bestuursrecht en voorzitter van de landelijke geschillencommissie, vanochtend aan het einde van de zitting. Tijdens de bijeenkomst bepleitten vertegenwoordigers van het CvB en CMR hun zaak. Inzet: heeft de CMR instemmingsrecht op het functiegebouw, het nieuw stelsel van functiebeschrijvingen van medewerkers van de hogeschool? Met andere woorden: moet het college het functiegebouw voorleggen aan de raad zodat die ermee in kan stemmen of het verwerpen?
Het college vindt van niet. Want de medezeggenschapsraad participeerde in overleggen met het college en vakbonden hierover en heeft ingestemd met een plan van aanpak waarin de contouren en uitgangspunten van het functiehuis zijn beschreven. ‘De nieuwe functieprofielen bewerkstelligen niets anders dan het ordenen van de bestaande functies van de hogeschool’, stelde Bas Verheyden, de advocaat van het college, tijdens de zitting.  
De CMR vindt van wel omdat de feitelijke uitwerking van het plan pas later duidelijk werd. CMR-lid Betty Haenen: ‘Als een student een plan van aanpak voor een scriptie inlevert en de docent vindt het prima, wil dat nog niet zeggen dat de scriptie zelf al is goedgekeurd.’
De geschillencommissie doet binnen zes weken uitspraak. (GR) 

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...