Nieuws

HU wil geen schikking treffen met opgestapte instituutsdirecteur

Instituutsplein - archieffoto: Kees Rutten

Een voormalige directeur van de HU is betrokken geweest bij het bedrijf Creblz dat zich bezighoudt op het gebied van online onderwijs. Hij had een financieel belang via de BV van zijn vrouw. De hogeschool wilde hem ontslaan, maar hij nam zelf ontslag. De oud-directeur is nu in dienst van concurrent NCOI. De HU wil geen schikking treffen met hem. ‘Hij heeft nergens een euro aan verdiend’, zegt zijn advocaat.  

Dat bleek tijdens een hoger beroep bij het Gerechtshof op dinsdag 24 november. De zitting bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden (locatie Arnhem) duurde bijna drie uur. Raadsheer Annelies Hillen sprak in het begin van de zitting haar verbazing uit dat Tineke Zweed, lid van het college van bestuur, niet aanwezig was.

Zij was immers de direct leidinggevende van de voormalige directeur en zou uit de eerste hand vragen kunnen beantwoorden over de moeizame werkrelatie tussen hen. ‘Botsende karakters’, was nog een milde omschrijving van de situatie door advocaat S. Kalff van de oud-directeur. HU-advocaat A. Haverkort zei dat de leden van het college van bestuur niet op rechtszittingen van individuele personen verschijnen.  

De oud-directeur antwoordde op een vraag van raadsheer Hillen dat hij inderdaad een andere baan heeft gevonden. Hij is directeur van de sector Onderwijs, Gedrag en Maatschappij van het commerciële opleidingsinstituut NCOI, blijkt uit zijn LinkedIn-pagina.

Schadevergoeding

De voormalige directeur spande eerder een rechtszaak aan waarin hij een schadevergoeding eiste van 180.000 euro. De kantonrechter in Utrecht verwierp dit in zijn vonnis op 17 februari 2021. De zaak heeft een lange en gevoelige voorgeschiedenis die onder meer te maken heeft met de nijpende financiële situatie van het instituut. Daarover ontstond een conflict tussen de oud-directeur en het college. Hij kreeg in 2019 een onvoldoende beoordeling en accepteerde een andere baan binnen de hogeschool. Dit gebeurde wel tot zijn ongenoegen omdat zijn functioneren jarenlang goed tot uitstekend werd beoordeeld.

Advocaat Haverkort van de HU opperde dat er sprake was van een ‘mismatch’ tussen de directeur en het instituut. Dit was niet alleen een conflict tussen de werkgever en de werknemer, zei ze. Ze wees op de matige resultaten van onderzoeken naar de medewerkerstevredenheid. Ook raadsheer Hillen noemde deze onderzoeken. Zij zei dat zijn stijl van leidinggeven vooral prestatiegericht was en dat zijn leidinggevende ook de soft skills wilde zien, zoals samenwerking en een het creëren van een veilige werkomgeving. Maar dat is voor hem te vaag. ‘Ze kon het niet concreet maken’, zei de oud-directeur.

Bekend is dat de voormalige directeur regelmatig in conflict kwam met de instituutsraad, onder meer over de invoering van flexibel onderwijs. Dit leidde tot het afkeuren van beleidsplannen tot het opzeggen van het vertrouwen in de directeur. De partijen konden weer verder na bemiddeling van het college van bestuur. Een artikel in februari 2019 over de situatie bij het instituut op de site van Trajectum leidde tot schriftelijke vragen in de Tweede Kamer.

Ontslagprocedure

Vlak nadat hij in februari 2020 met zijn nieuwe baan binnen de HU begonnen was, kwamen twee meldingen van ‘mogelijke belangenverstrengeling en/of integriteitsschendingen’ over hem binnen bij het college. Na een vooronderzoek van adviesbureau Berenschot werd hij geschorst. De uitkomsten van het definitieve onderzoeksrapport waren voor het college reden om een ontslagprocedure bij de kantonrechter in werking te zetten. Die zaak zou op 18 september 2020 voorkomen, maar hij wachtte dit niet af en nam vlak daarvoor zelf ‘op staande voet ontslag’.

Waarom heeft u zelf ontslag genomen en niet de procedure bij de kantonrechter afgewacht zodat u door de HU werd ontslagen? wilde raadsheer Hillen weten. Want de bewijslast voor de rechtszaken ligt nu bij hem in plaats van bij de HU als de hogeschool hem wil ontslaan. De voormalige directeur: ‘Het was niet meer houdbaar. Niet alleen voor mij maar ook voor mijn gezin. De situatie domineerde het gezin in hoge mate, het leidde tot veel stress.’ Zijn advocaat S. Kalff hamerde erop – net als tijdens de eerste rechtszaak – dat het onderzoek van Berenschot volgens een contra-expertise van een hoogleraar van de Radboud Universiteit niet deugt. 

Vrij snel tijdens de zitting werden enkele sluiers opgelicht over de vraag waar de mogelijke belangenverstrengeling en integriteitsschendingen over kunnen gaan. Aan de orde kwamen enkele facturen van het bedrijf van de zoon van de voormalige directeur. Tijdens de zitting bleek het te gaan om rekeningen van enkele honderden euro’s. Na afloop zei de oud-directeur dat het bedrijf destijds voor Maestro Kompas werkte, een programma dat onderwijs verzorgde in het Caraïbisch gebied. Maar daar ging hij niet over en dat was volgens hem de verantwoordelijkheid van de toenmalige faculteitsdirecteur.

Transparant

Ook kwam tijdens de zitting voorbij dat de oud-directeur samen met enkele andere voormalige medewerkers van het instituut aan de basis stond van Creblz BV, een bedrijf dat de licenties heeft om een online onderwijsplatform te verhandelen. De oud-directeur wilde destijds een actieve rol in dit bedrijf, naast zijn functie als directeur. Maar nadat hij dit verzoek aankaartte bij zijn leidinggevende en onder meer collegevoorzitter Jan Bogerd deze nevenfunctie niet toestond, schikte hij zich hierin.

In plaats daarvan nam hij een ‘beperkt aandeel’ in het bedrijf via de BV van zijn vrouw, zei hij tijdens de zitting. Daarover is hij altijd transparant geweest naar zijn leidinggevende, stelde hij. Raadsheer Hillen wilde weten waarom hij daarvoor zijn echtgenote had ingeschakeld. ‘Eigenlijk is dat privé’, was het antwoord van hem: het bedrijf had destijds geen zakelijke relatie met de HU, dus mag hij dit volgens hem doen. Toen de HU een contract met Creblz zou gaan sluiten, is het aandeel afgestoten.

De partijen blijven ook in hoger beroep lijnrecht tegenover elkaar staan. ‘We hebben de conclusie getrokken dat dit binnen de HU niet acceptabel is’, zei de advocate van de hogeschool. Advocaat Kalff op zijn beurt: ‘Hij is bij geen enkele organisatie betrokken geweest die banden had met de HU. Hij heeft nergens een euro aan verdiend.’

Schikking

Raadsheer Hillen vroeg de partijen indringend of er nog een schikking mogelijk is. De voormalige directeur zegt niet bij voorbaat nee tegen een gesprek hierover. Maar HU-advocaat Haverkort was stellig. De HU is geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot naar de ‘mogelijke belangenverstrengeling en/of integriteitsschendingen’. ‘Als de HU hiervan op de hoogte was geweest dan was hem geen andere functie aangeboden’, zei ze.

De uitspraak van het gerechtshof over het hoger beroep is rond 10 januari.