Achtergrond

Oud-docenten helpen vastgelopen studenten met de studie

Coördinator Job Krijgsman (l) en Jeroen van Pelt – Deen, teamleider van de afdeling Student Support / foto: Lucas Versteeg

Een groep oud-docenten van de HU staat klaar om studenten die vastlopen met de studie te helpen. Zij geven studenten een steuntje in de rug zodat zij weer aan de slag gaan. Tijdens het O&O-festival tekenden de hogeschool en vereniging Oud Goud een overeenkomst.

‘Het is goed voor studenten omdat ze niet met eeuwige spijt rondlopen dat ze de studie niet hebben afgemaakt. Het is leuk voor oud-docenten om hun vaardigheden te blijven inzetten. En het instituut laat zien dat studenten verder worden geholpen.’ Dat zegt Ad de Hartog, voormalig HU-docent en initiatiefnemer van het begeleidingsproject van Oud Goud, de vereniging van gepensioneerde oud-medewerkers van de HU. 

Studenten die vastlopen in de studie kunnen zich via een studieloopbaanbegeleider of leerteamcoach aanmelden voor extra begeleiding. Zij kunnen terecht bij de oud-docenten van Oud Goud. Die kunnen in gesprek gaan, meedenken met de studenten en tips geven. In de hoop dat ze alsnog met de opleiding doorgaan en die afronden.

De oud-docenten doen dit op vrijwillige basis. De vereniging Oud Goud en de student sluiten een soort contract. Daarin staat onder meer hoe vaak er gesprekken plaatsvinden en de lengte ervan. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. De begeleiding duurt in principe een jaar, maar kan worden verlengd. Als blijkt dat de student grotere problemen heeft, kan de begeleider doorverwijzen naar bijvoorbeeld de studentenpsycholoog of studiekeuzeadviseur.

Volop aandacht geven

‘Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de begeleiders van Oud Goud op de stoel van de betaalde docenten gaan zitten’, zegt Job Krijgsman, coördinator van het project vanuit Oud Goud. De studenten moeten geen bijspijkerlessen over de vakinhoud verwachten, vertelt hij. ‘We bieden vooral een luisterend oor. Studenten kunnen hun verhaal bij ons kwijt en wij kunnen ze volop aandacht geven. En we stellen ze vragen om te prikkelen.’

Ik merk bij sommige studenten dat ze het contact met de opleiding zijn kwijtgeraakt

De begeleiding richt zich op alle studenten en niet alleen op langstudeerders. ‘We zijn een aanvullende ondersteuning’, zegt hij. ‘Het gaat vooral om studenten waarvan de studieloopbaanbegeleider vindt dat ze wat extra aandacht kunnen gebruiken. Degenen die vastlopen. Ik merk bij sommige studenten dat ze het contact met de opleiding zijn kwijtgeraakt en niet eens de drempel van het gebouw over durven. In contact met ons krijgen ze weer vertrouwen in zichzelf en in de goede oploop van hun studie.’

Als gesprekslocatie is Heidelberglaan 9 aangewezen, thuisbasis van het programma Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid (HUGS). Ook andere plekken binnen de HU-gebouwen of openbare plekken zoals een café zijn mogelijk. Als de studenten dat willen, kunnen de gesprekken online via Teams plaatsvinden. ‘Het is niet de bedoeling dat een oud-docent en student thuis of in een besloten ruimte gaan zitten’, vertelt Krijgsman. ‘De student moet zich heel veilig voelen in dit contact.’   

Eenzaamheid en somberheid

Krijgsman ging in maart 2021 met pensioen, na 35 jaar bij de hogeschool te hebben gewerkt. Aanvankelijk als docent Nederlands bij diverse economische opleidingen. Later was hij jarenlang teamleider bij een Engelstalige opleiding. Toen die met een andere internationale studie opging in International Business begeleidde hij de studenten die nog met de oude opleidingsprogramma’s bezig waren. Dat hij werd gevraagd om coördinator van dit project te worden, is een logische voortzetting van zijn toenmalige werkzaamheden, vindt hij.

Als kersvers lid van de vereniging Oud Goud stuitte hij in 2021 op een oproep aan oud-docenten om studenten te begeleiden. Het was midden in de coronapandemie en studenten hadden het zwaar. Eenzaamheid en somberheid lagen op de loer. Hij meldde zich aan als begeleider maar het bleef lange tijd stil. Het enthousiasme van de docenten werd door het uitblijven van concrete opdrachten op de proef gesteld. Hij begon in overleg met zijn voormalige opleiding studenten van het oude Engelstalige opleidingsprogramma te begeleiden.

Het initiatief van het begeleidingsproject komt van Ad de Hartog, sinds 2006 gepensioneerd onderwijskundige bij het Instituut Archimedes. Hij stelde al in 2019 voor om een pool van oud-docenten te vormen en samenwerking met de HU te zoeken. Hij wilde iets ondernemen om studenten te helpen die het niet lukt om hun studie af te ronden. Een inspiratiebron was de ervaring die hij opdeed met zijn zoon, die er niet in slaagde om de laatste loodjes van zijn promotieonderzoek af te ronden. Door zijn zoon op camera te laten vertellen wat hij nog moest doen, lukte het alsnog.

Hartstikke goede tijd gehad

De Hartog: ‘Het is eigenlijk te gek voor woorden dat wij niks meer voor de opleiding doen. Ik heb daar een hartstikke goede tijd gehad en ben er met 62,5 jaar met pensioen gegaan. Daarna heb ik nog wel wat klussen gedaan maar nu doe ik niks meer. Terwijl ik nog wel het vermogen in me heb om een gesprek aan te gaan met studenten die achterblijven met de studie. Als een opa vragen: jochie of meiske, hoe gaat het er nou mee en waarom stop je eigenlijk?’

Ondertekening van de overeenkomst tussen de vereniging Oud Goud en HU tijdens het Onderwijs & Onderzoek Festival / foto Lucas Versteeg

Hij wilde het liefst klein beginnen met een begeleidingsgroep bij het Instituut Archimedes. Maar door wisselingen in het management en de opkomst van corona was het niet het juiste moment. Studenten en medewerkers werkten zoveel mogelijk thuis en het was lastig om contact te maken. ‘Dus we besloten even af te wachten.’

Totdat collegevoorzitter Jan Bogerd in een speech tijdens de jaaropening zei dat de mentale problemen van studenten opgepakt moeten worden en ze geholpen moeten worden om de studie af te maken, vertelt hij.

Toch duurde het nog enige tijd totdat de samenwerkingsovereenkomst vorige week donderdag tijdens het Onderwijs en Onderzoek Festival in de Werkspoorkathedraal getekend kon worden. De oorzaak van die vertraging was dat er nog het een en ander uitgezocht moest worden op het gebied van privacywetgeving en sociale veiligheid van studenten. Ook Juridische Zaken moest er nog eens goed naar kijken.

Intakegesprek met de student

Studenten kunnen zich sinds vorige week aanmelden voor extra begeleiding en een groep van zo’n tien oud-docenten is paraat om dit op zich te nemen. De bedoeling is dat deze groep groeit. Op de website van de HU staat inmiddels een item voor studenten en voor docenten hierover. De aanstelling van Jeroen van Pelt – Deen als teamleider van de afdeling Student Support in maart vorig jaar heeft hier als een katalysator gewerkt, zeggen betrokkenen.

Als een opa vragen: jochie of meiske hoe gaat het er nou mee en waarom stop je eigenlijk?

Studieloopbaanbegeleiders kunnen in overleg een student aanmelden bij coördinator Job Krijgsman. Hij houdt dan een intakegesprek met de student en zoekt er een geschikte begeleider bij. Nederlandstalig of Engelstalig? Voorkeur voor man of vrouw? Kan het iemand zijn uit een geheel ander vakgebied? ‘Ik vind het belangrijk dat de student en ik elkaar persoonlijk hebben gesproken’, zegt de coördinator. ‘Want als er later in het traject problemen zijn, kan hij of zij makkelijker bij mij aankloppen.’

Naast de begeleiding van studenten door oud-docenten zijn er meerdere manieren waarop Oud Goud zich nuttig kan maken, filosofeert Krijgsman. ‘De meeste oud-docenten hebben een flink netwerk en kunnen studenten helpen met het vinden van stageplaatsen en misschien ook met een baan. Lesgeven? Ja, dat zou ook prima kunnen. Sommige docenten worden na hun pensioen zzp’er en krijgen betaald. Maar mijn insteek is vooral vrijwilligerswerk. Nu er officieel een samenwerkingsovereenkomst is, zijn er misschien andere dingen mogelijk.’