Nieuws

Opgestapte oud-directeur van Instituut Archimedes in hoger beroep om schadevergoeding

Archieffoto instituutsplein Archimedes - foto: Kees Rutten

De HU is in een rechtszaak verwikkeld met een oud-directeur van Instituut Archimedes. Deze diende vorig jaar augustus zelf ‘op staande voet’ zijn ontslag in, nadat het college van bestuur hem had geschorst en hem daarna wilde ontslaan. Dat voornemen van het college volgde op een onderzoek naar ‘belangenverstrengeling en/of integriteitsschendingen’ door de oud-directeur. De voormalige directeur spande dus zelf de rechtszaak aan, verloor die, maar is recentelijk in hoger beroep gegaan.

Dit blijkt uit de stukken van de Rechtbank Midden-Nederland die Trajectum heeft opgevraagd en die donderdag 3 juni geanonimiseerd zijn gepubliceerd. Het vonnis dateert van 17 februari 2021. De opgestapte directeur eiste bijna 180.000 euro schadevergoeding, waaronder een transitievergoeding.

Waar zo’n conflict precies ontstaat, is zelfs achteraf moeilijk na te gaan. In elk geval maakt het vonnis duidelijk dat de oud-directeur in 2019 een onvoldoende als beoordeling kreeg van zijn leidinggevende, collegelid Tineke Zweed. Hij accepteerde daarop een andere functie: projectleider bij het nieuwe Centre of Expertise Talent & Skill. Daar begon hij op 1 februari 2020.

Nog in diezelfde maand ontving het college twee meldingen over ‘mogelijke belangenverstrengeling en/of integriteitsschendingen’ binnen Instituut Archimedes in de periode dat de oud-directeur daar leiding gaf. Organisatieadviesbureau Berenschot werd ingehuurd om deze zaken te onderzoeken. De uitkomsten van het vooronderzoek leidden ertoe dat het college de oud-directeur medio maart schorste, waarna het formeel onderzoek startte.

Wat er precies in het rapport van Berenschot staat, wordt uit de gerechtelijke uitspraken niet duidelijk. Wel is zeker dat het college op basis van het definitieve rapport van Berenschot oordeelde dat de oud-directeur moest worden ontslagen. Op 24 juli 2020 diende het een verzoek in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de Rechtbank Midden-Nederland. In de tussentijd overlegden de partijen om tot een regeling te komen. De zitting stond gepland op 18 september, maar de oud-directeur wachtte die niet af.

Conflict over begroting

Op 26 augustus schreef hij in een brief dat hij met onmiddellijke ingang ontslag nam, zo staat in het vonnis. Hij voerde aan dat in 2018 een conflict is ontstaan tussen hem en het college over de begroting van het instituut. Volgens hem begon toen een periode waarin hij door het college werd ‘geïntimideerd, gepest, onterecht is beschuldigd en dwars werd gezeten’. Dit werd versterkt door de ‘moeizame verhouding’ met zijn leidinggevende, collegelid Tineke Zweed.

De botsing met het college van bestuur speelde zich overigens vooral af achter de schermen. Trajectum deed eerder wel verslag van zijn aanvaring met de instituutsraad. Vanaf de installatie van de raad in 2017 steggelden de partijen onder meer over gepersonaliseerd leren binnen Archimedes. De directeur wilde snelle invoering, maar de raad eiste uitstel en keurde de plannen meerdere keren af. De zaak escaleerde en de instituutsraad zegde in juni 2018 het vertrouwen in de directeur op. Een artikel van Trajectum in februari 2019 leidde tot schriftelijke vragen door de SP in de Tweede Kamer. Na bemiddeling van het college van bestuur konden raad en directeur later alsnog samen verder.

Terug naar de uitspraak. Daarin staat dat het rapport van Berenschot volgens de oud-directeur vol staat met ‘allerlei insinuaties’ en worden er conclusies getrokken over ‘verwijtbaar gedrag’ van hem ‘zonder dat hiervoor een deugdelijke onderbouwing wordt gegeven.’ Bovendien vindt hij de handelswijze van het college ‘ernstig verwijtbaar’ omdat het de situatie ‘heeft laten escaleren en daarmee heeft aangestuurd op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst’.

‘Onwerkbare situatie’

Het college ontkent bij de kantonrechter dat er sprake is van intimidatie of pesterijen. In functioneringsgesprekken waren volgens het college niet genoeg verbetering te zien, wat in 2019 leidde tot een ‘onvoldoende’ beoordeling. Er ontstond een ‘onwerkbare situatie’ tussen de directeur en het college. De man kon in de ogen van het college niet aanblijven als directeur van Instituut Archimedes en kreeg een andere functie aangeboden, die hij accepteerde. Kort daarna kwamen de meldingen binnen van ‘belangenverstrengeling en/of integriteitsschendingen’.

Volgens de kantonrechter heeft de oud-directeur zijn verwijten in de richting van het college onvoldoende onderbouwd. Hierdoor is niet vast komen staan dat er sprake was van pesterijen of intimidatie, zo staat in het vonnis. Deze zaken zijn daarom geen gegronde redenen voor hem om ontslag te kunnen nemen. De veronderstelde vooringenomenheid bij het onderzoek van Berenschot is ook niet vastgesteld en kritiek op het rapport is door het college weerlegd. Ook is er volgens de kantonrechter geen sprake van verwijtbaar handelen van het college en er is ook niet aangestuurd op beëindiging van het arbeidscontract.

De oud-directeur komt daarom volgens de rechter niet in aanmerking voor de geëiste vergoedingen. Ook verwerpt de kantonrechter de claim voor een ‘bovenwettelijke uitkering’, een vergoeding volgens de cao-hbo die is gekoppeld aan de WW-uitkering. De oud-directeur heeft geen stukken overlegd die aantonen dat hij recht heeft op die WW-uitkering. Het is niet aan de kantonrechter te bepalen of hij hiervoor in aanmerking komt, zo staat in het vonnis, ‘dit is namelijk voorbehouden aan het UWV en de bestuursrechter’.

Hoger beroep aangetekend

HU-woordvoerder Seger Pijnenburg en de advocaat van de oud-directeur zijn vorige week donderdag op de hoogte gesteld van het voornemen tot publicatie van dit artikel. De advocaat bevestigde dat hij onlangs hoger beroep heeft aangetekend. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

Maandagochtend 7 juni is het concept-artikel naar beide partijen gemaild met het verzoek om een reactie. De advocaat meldt daarop nog enkele zaken die niet in het vonnis worden genoemd en die meetellen in de keuze om in hoger beroep te gaan. Zo heeft de oud-directeur het onderzoek laten uitvoeren door een deskundige op het gebied van integriteitsonderzoeken, een hoogleraar van de Radboud Universiteit. ‘Zowel de rechtmatigheid van de wijze waarop dit rapport tot stand is gekomen als de juistheid van de conclusies in het rapport bleken zeer betwistbaar zo concludeert de deskundige’, aldus de advocaat. Ook constateert de deskundige dat nergens uit blijkt dat de HU ‘op enigerlei wijze schade heeft geleden door het functioneren of de handelwijze van cliënt.’  

Daarnaast heeft de oud-directeur bijna twintig jaar bij de HU gewerkt ‘en in die jaren altijd beoordelingen gekregen met de kwalificaties goed tot uitstekend. (…) Slechts in het laatste jaar, toen het conflict inmiddels hoog was opgelopen, oordeelde de HU plots dat cliënt onvoldoende functioneerde.’
Verder heeft de oud-directeur de nieuwe functie onder protest geaccepteerd. Ook is er in het rapport Berenschot volgens de advocaat uiteindelijk sprake van één melding en geen twee.

De HU benadrukt bij monde van woordvoerder Pijnenburg de vertrouwelijkheid over zaken die spelen tussen werkgever en werknemer, en reageert daarom ook niet inhoudelijk op dit artikel.