Nieuws

Docenten geven HU een mager zesje

Docenten van de HU die lid zijn van de Algemene Onderwijsbond (AOb) geven de hogeschool een 5,8. Dit is het laagste cijfer van de onderzochte negen hogescholen. Saxion Hogeschool eindigt met een 7,1 het hoogste.

Dit blijkt uit een enquête naar de kwaliteit van hogescholen van de AOb in samenwerking met de NOS onder ruim vijfhonderd vakbondsleden. Aanleiding van het onderzoek was de negatieve berichtgeving over de hbo-sector zoals de onterechte toekenning van diploma’s bij Inholland en Windesheim.

De HU scoort samen met Inholland onder het gemiddelde als het gaat om de onderwijskwaliteit en de tevredenheid met het management, concluderen de onderzoekers. Er wordt te veel topdown geregeld, de centrale staf is veel te groot en een bijzonder groot aantal medewerkers heeft last van de bureaucratie. De aanbevelingen van de commissie Gispen, die het reilen en zeilen van het onderwijs onderzocht, worden niet ter harte genomen, vinden de docenten.

Zo merken zij niet dat de centralistische structuur wordt afgebouwd ten gunste van de zeggenschap van faculteiten. ’Ondanks het rapport blijft het college allerlei eisen opleggen die niet worden gedragen door het overgrote deel van de werknemers’, zegt een van hen in het rapport. Een ander spreekt van een ‘verstikkende terreur van de centrale diensten’ en onderstreept: ‘Luister naar de commissie Gispen en decentraliseer.’

UPDATE

Reactie Paul Dijkstra:

In jullie bericht ‘Docenten geven HU een mager zesje’ in Trajectum Online valt vooral op dat docenten vinden dat de aanbevelingen van de commissie Gispen (die het reilen en zeilen van het onderwijs in de HU onderzocht), niet ter harte worden genomen.
Terwijl we binnen het vier maanden geleden gestarte programma  ‘Focus op onderwijs in de professionele ruimte'  juist met die aanbevelingen aan de slag gegaan zijn. Daar waar het moet gebeuren: in de docententeams. Jammer dat dit niet bekend is. Teams maken het verschil. Dat is de overtuiging die binnen de HU steeds meer postvat. Een goede facilitering en werken op basis van gezamenlijke en betekenisvolle doelstellingen zijn daarvoor cruciaal. Daarom is het genoemde programma van start gegaan. Inmiddels zijn elf docententeams een experiment gestart, waarmee zij de kwaliteit van het onderwijs, de studenttevredenheid en het werkplezier willen verhogen. Het programma is daarmee een antwoord van het college van bestuur, faculteitsdirecteuren en de Centrale Medezeggenschapsraad op het rapport ‘Focus op Onderwijs’ van de commissie Gispen. Daarnaast is het de vervolgstap op de oproep van docenten en leidinggevenden om te investeren in teams. De site ‘Focus op onderwijs in de professionele ruimte' vertelt alles over het programma. Het programma vraagt opnieuw docententeams om mee te doen: film HU-docententeams.

Namens het projectteam,
Paul Dijkstra