Nieuws

Driekwart van de handicaps blijft onzichtbaar

Aan driekwart van de studenten met een handicap valt op het eerste gezicht niets te zien. Zij zitten niet in een rolstoel en dragen geen blindenstok, maar hebben bijvoorbeeld dyslexie of psychische problemen.

 Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek voor het expertisecentrum Handicap + Studie naar studenten met een handicap. In de helft van de gevallen heeft de gehandicapte student een lees- of rekenstoornis: dyslexie of dyscalculie. Vijftien procent heeft psychische problemen.

Vrouwen zeggen vaker gehandicapt te zijn dan mannen: 9,5 om7,7 procent. Ook de aandoeningen verschillen. Gehandicapte mannen noemen vooral gezichtsbeperkingen, dyslexie en concentratieproblemen, terwijl vrouwen met name lijden aan energietekort, pijn en chronische ziekten.

Voor studenten met een gezichtsbeperking is in alle gevalleneen regeling met de universiteit getroffen. Zij krijgen bijvoorbeeld extra tijdvoor tentamens of ontvangen een jaar langer studiefinanciering. Voor dyslecticiis in 87 procent van de gevallen een oplossing bedacht. Studenten met pijnklachten krijgt slechts tweederde steun.

 

Aan de universiteit komt een handicap net iets vaker voordan aan een hogeschool: 9,3 procent tegen 7,1 procent. De laatste twee jaar lijkthet aandeel gehandicapten te stijgen, al kan daarbij een rol spelen dat ze nuvia internet worden ondervraagd en niet meer telefonisch.

 

Eerder was al bekend gemaakt wat studenten met een handicapvan hun instelling vinden. Vanalle hbo-instellingen oogst de Christelijke Hogeschool Ede de meestewaardering. Onder de universiteiten krijgen Wageningen en Twente het meesteapplaus.