Nieuws

Eerste hogeschool met universitaire bachelor

De NHTV in Breda krijgt van minister Plasterk
financiering voor haar academische bacheloropleiding vrijetijdswetenschappen.
Bij de toerismehogeschool staan nog twee universitaire opleidingen op
stapel.

De wet op het hoger onderwijs staat al enige jaren toe dat hogescholen
universitaire studies aanbieden en universiteiten hbo-studies. Het is voor het
eerst dat dit daadwerkelijk gebeurt.

De in december geaccrediteerde – en nu ook gefinancierde – bachelor
vrijetijdswetenschappen gaat in september van start. De Engelstalige opleiding
komt in de plaats van de gelijknamige bachelor van de Universiteit van Tilburg
(UvT), die ‘om strategische redenen’ wordt opgedoekt. De instelling zou geen
multidisciplinaire opleidingen meer willen aanbieden.

NHTV-collegevoorzitter Hans Uijterwijk vindt het te kort door de bocht om
te stellen dat de Tilburgse opleiding door hem is overgenomen. ‘Je kunt beter
zeggen dat de cirkel nu rond is. Vrijetijdswetenschappen in Tilburg is twintig
jaar terug voortgekomen uit een initiatief van de NHTV. Feitelijk werd de
opleiding al mede gedragen door docenten van ons. Eigenlijk keert de opleiding
dus weer terug bij de instelling waar ze thuishoort.’

NHTV en UvT blijven nauw samenwerken. De bachelors van de NHTV kunnen
straks naadloos verder studeren aan de masteropleiding vrijetijdswetenschappen,
die in Tilburg blijft. Het gezamenlijke onderzoeks- en kenniscentrum staat onder
leiding van de Tilburgse hoogleraar Hans Mommaas. Ook de NHTV-docenten van
vrijetijdswetenschappen – die vrijwel allen gepromoveerd zijn – krijgen daar
onderzoekstaken.

De academische honger van de NHTV is nog lang niet gestild. Samen met de
Wageningen Universiteit wil ze een tweede academische bacheloropleiding
‘toerisme’ beginnen waarvan de eerste twee jaar in Breda worden gevolgd en het
derde jaar in Wageningen. Afgestudeerden krijgen een dubbel diploma. Formeel is
zo’n joint degree pas mogelijk als
dit onderdeel van de nieuwe wet op het hoger onderwijs door de Tweede Kamer is
goedgekeurd. Gezien de brede parlementaire steun durven de instellingen daar wel
op vooruit te lopen.

Als klap op de vuurpijl wil hij samen met de Open Universiteit een
wo-master ontwikkelen ‘op het gebied van cultureel erfgoed en toerisme’. Laat de
NHTV zich straks wellicht omdopen tot universiteit? Uijterwijk: ‘Die aanvraag
zouden we op zijn vroegst in 2014 kunnen doen, als de academische
bacheloropleiding vier jaar gedraaid heeft. Maar of we het kunnen waarmaken weet
ik nog niet. Voorlopig noemen we onszelf nu "instelling voor hoger onderwijs",
die hbo én wo-opleidingen aanbiedt.’