Nieuws

Eerste hulp bij slimmer werken

Zo’n driehonderd kleine en middelgrote bedrijven (MKB) in de provincie Utrecht krijgen hulp van twee HU-kenniscentra bij innovatie.

Het gaat om de kenniscentra Sociale Innovatie van de faculteit Maatschappij en Recht en Innovatie en Business (InnBus) bij Economie en Management.

Sociale innovatie – ook wel slimmer werken genoemd – is voor bedrijven een halszaak. Bedrijven ontwikkelen voortdurend nieuwe producten of diensten maar hebben moeite die te gelde te maken, vertelt algemeen projectleider Hedwigh Verbruggen-Letty. ‘Dit heeft te maken met de wijze waarop het bedrijf is georganiseerd en personeelsbeleid heeft vormgegeven. Veel MKB-ondernemers zijn geneigd hun personeel te weinig te betrekken bij innovaties.’

Het project gaat rond de zomer van start en heeft een looptijd van drie jaar. Van de deelnemende bedrijven wordt een innovatiescan gemaakt. Daarna kunnen zij vouchers aanvragen voor advies en ondersteuning. Daarbij wordt samengewerkt met ondernemersnetwerk Syntens, TNO en commerciële bureaus.

Het project kost 4,5 miljoen euro, waarvan het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Rijk tachtig procent betaalt, terwijl de rest komt van Syntens, TNO, gemeente en provincie Utrecht.

Volgens Verbruggen-Letty profiteert het onderwijs van het project. ‘De casussen leveren lesstof, er komen stageplaatsen en zowel studenten als docenten doen veel kennis van onderzoek en adviesvaardigheden op. En daarbij verstevigen we de contacten met het bedrijfsleven waardoor er een betere aansluiting komt van het onderwijs op de praktijk.’