‘Ethiek nuttiger voor docent dan gedragscode’

Ethische principes zijn bij docenten belangrijker dan het volgen van gedetailleerde richtlijnen. Dat schrijft onderwijskundige Wes Holleman in zijn boek Onderwijsethiek, dat deze maand is verschenen.

In het boek behandelt Holleman vijftien ethische principes die een docent zou moeten volgen. ‘U zult het goede voorbeeld geven’, noemt hij bijvoorbeeld. Een ander principe: ‘U zult het vertrouwen niet beschamen dat de samenleving in u heeft gesteld door u de bevoegdheid te geven tentamens en examens af te nemen en certificaten en diploma's uit te reiken’.
Holleman laat de principes uiteindelijk kristalliseren in een aantal vuistregels. Een goede examinering vereist bijvoorbeeld een beroepsprocedure. Maar het is uiteindelijk belangrijker om de principes goed voor ogen te hebben dan blindelings de regeltjes te volgen, meent de auteur.
Volgens Holleman is hij in Nederland de eerste die te rade gaat bij de Angelsaksische traditie van academic ethics, oftewel ethiek voor docenten in het hoger onderwijs. Wetenschappelijke dilemma’s hebben tot nog toe meer aandacht gekregen dan de dilemma’s bij het lesgeven, meent hij.
Het onderwerp is actueel. Een maand geleden lanceerde de Algemene Onderwijs Bond de website www.professioneelstatuut.nl. De bond pleit ervoor om de ‘ambitie en autonomie’ van de docent in een statuut vast te leggen. Ook de vereniging Beter Onderwijs Nederland wil de docent weer ruimte geven voor zijn eigen afwegingen. (HOP)

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...